WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
---=:Nymburk.Net:=---
Odkazy na webu:

Arnika: Spalovna v Lysé není na bifenyly vybavena!


tisková zpráva Arniky
Spalovna nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem chce spalovat odpad s obsahem silně toxických polychlorovaných bifenylů – PCB. Na likvidaci a skladování takto nebezpečné látky přitom není spalovna vůbec vybavena. Arnika se proti záměru spalovny ohradila a zaslala své připomínky Krajskému úřadu Středočeského kraje, který již dříve spalovně v Lysé povolil 72 hodinovou spalovací zkoušku PCB, během které chce firma BDW Line provozující spalovnu spálit celkem 20 tun odpadů s těmito nebezpečnými látkami. ...pokračování...

Lysá nad Labem s trestním oznámením proti Arnice neuspěla


tisková zpráva sdružení Arnika
Arnika
Policie ČR v Lysé nad Labem odložila trestní oznámení Města Lysá nad Labem na neznámého pachatele pro šíření údajně nepravdivých informací o zamoření města Lysá nad Labem toxickými látkami jako neopodstatněné. „Samotný fakt, že Arnika svá tvrzení opírá o jiná data, nežli zjistilo město Lysá nad Labem nezakládá podezření z šíření poplašné zprávy, jak je uvedeno ve smyslu § 199 trestního zákona. Svá tvrzení opírají o relevantní výsledky měření z jiných vzorků nežli město,“ zní ve zdůvodnění rozhodnutí Policie ČR o trestním oznámení města. ...pokračování...

Rozbory Arniky potvrdily toxické látky ve vejcích z Lysé


V dubnu byly zveřejněny výsledky studie financované Středočeským krajem, podle nichž by Lysá nad Labem neměla být zatížena dioxiny více než srovnatelná místa v ČR. Zastupitelé si od ní slibovali uklidnění vášní kolem lysecké spalovny nebezpečných odpadů. Ekologové ale studii napadli a publikovaly další výsledky svých vlastních rozborů. ...pokračování...

Na Jarním Kokoříně se sázely stromky


Jiří Řehounek, Děti Země - Klub za záchranu Polabí
O víkendu 2. – 4. dubna proběhla v Kokořínském dole víkendová akce Jarní Kokořín, kterou uspořádal Klub za záchranu Polabí při sdružení Děti Země ve spolupráci se Správou CHKO Kokořínsko. ...pokračování...

další články:

Tuto rubriku shlédlo 15014 párů očí.

Debata k rubrice ekologie


Vstup do debaty