WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
HlucnaSamota.Net
. časopis . : . . hudba - mp3 .
ekologie - problémy životního prostředí

Kam zmizely toxické odpady z Milovic? Opět se skladují načerno, tvrdí Arnika


tisková zpráva Arniky

Pátrání po tom, kde skončily tuny jedovatých odpadů z milovické skládky konečně dospělo k závěru. Ačkoliv firma EKOBO místo uložení tajila, odpady s vysokým obsahem polychlorovaných bifenylů (PCB) byly objeveny v soukromém skladu v Mratíně na Brandýsku. Arnika se přesné místo uložení odpadů dnes dozvěděla od České inspekce životního prostředí.


Firma EKOBO odpady z Milovic odvezla již přede dvěma roky, protože vyhrála výběrové řízení Okresního úřadu v Nymburce na přebalení a uskladnění odpadů s obsahem PCB z Milovic. Dostala na to několikamilionovou státní dotaci. V té době za EKOBO jednala nynější náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Ivana Jirásková. EKOBO však jedy neuložilo ve skladech určených pro nebezpečné odpady. Část jich v roce 2000 skončila ve skladech firmy FYTOZ. Tam je vypátrala Česká televize a po vzedmutí nevole veřejnosti byly převezeny z Mratína do ostravské spalovny nebezpečných odpadů patřící dnes firmě SITA Bohemia. O zbytku se dlouho nevědělo, protože EKOBO vydávalo místo uložení za své obchodní tajemství. Jak ale inspekci sdělil právní poradce Svatomír Mlčoch, místo uložení nebezpečných odpadů nemůže být utajeno a informace o něm musí být podle zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí dostupná veřejnosti. Odpady tedy byly vypátrány ve skladovém areálu paní Miroslavy Kubálkové v Mratíně.

Za zmínku stojí, že látky s vysokým obsahem PCB v Milovicích přebalovali z tekoucích sudů dva dělníci bez jakékoli ochrany. „Polychlorované bifenyly doslova přelévali sběračkou z jednoho sudu do druhého. Měli jen chatrné rukavice, ačkoliv by si zasloužili ochranný protichemický oblek a plynové masky. Bylo by zajímavé ty dva lidi dnes najít. Jejich zdravotní stav asi nebude úplně v pořádku,“ uvedl vedoucí programu Arniky Toxické látky a odpady RNDr. Jindřich Petrlík.

Arnika považuje uskladnění odpadů v mratínském skladu za velký problém. Sklad nebyl zkolaudován pro ukládání nebezpečných odpadů, jak dnes novinářům a zástupci Arniky přiznala majitelka skladového prostoru paní Kubálková. „Takový sklad by měl mít těsnění proti únikům toxických látek a musí být zabezpečen pro případ havárie. Například při požáru polychlorovaných bifenylů by se do ovzduší dostávaly vysoce nebezpečné látky, ať už samotné polychlorované bifenyly anebo dioxiny,“ řekl Petrlík. Upozornil také, že sklad je vzdálen jen okolo sta metrů od potoka.

Firmy EKOBO a REAN, které jsou velice úzce personálně propojené, mají trvalé problémy s dodržováním legislativy na ochranu životního prostředí. Přesto firmě REAN povolil stavební úřad v Lysé především na základě rozhodnutí vydaných odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje spustit do trvalého provozu spalovnu nebezpečných odpadů. V ní byla spálena také část odpadů z Milovic a pálily se v ní i odpady s obsahem PCB.

Polychlorované bifenyly (PCB) jsou vysoce toxické látky podobné dioxinům. Mají rovněž podobné účinky: poškozují nervový a imunitní systém člověka, ohrožují plodnost a ukládají se v tkáních. Do těla se dostávají nejčastěji potravním řetězcem, ale například i při kontaktu s pokožkou.

(MRATÍN (okres Praha - východ) , 18. 2. 2003, 18:21, přidal uživatel klokanek)


vytiskni [=]

Tento článek zhlédlo 6974 párů očí.

Související články

Diskuse k článku
© HlucnaSamota.net 2002 - 2012 | prostor poskytuje eldar.cz | web zrobil klokánek | mapa stránek