WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
HlucnaSamota.Net
. časopis . : . . hudba - mp3 .
Hlučná samota - nymburk jinýma očima

Pohled druhý: Terapeutická skupina nebo nové občanské sdružení ???

Tři pohledy na iniciativu a její iniciátory

Měli jsme možnost o tom číst na plakátech už nějakou dobu, ano správně někdo tušíte, že se jedná o nové diskusní fórum, ze kterého možná za čas vyvine občanské sdružení. Pod touto iniciativou jsou podepsáni pánové Pištěk, Jára a bratři Macurovi. I přes různá nedorozumění jako byly problémy s upřesněním času konání besedy a jednu menší pravopisnou chybu se nás tam sešlo tak okolo dvaceti lidí. Moderování schůze se chopil jeden z podněcovatelů Jakub Macura. Bohužel se spoustu času ztratilo tím, že Jakub Macura se jal odůvodňovat své činy - proč a kvůli čemu je zde tato beseda. Myslím, že hlavním problémem byla její absolutní nepřipravenost.


Pánové již totiž měli přijít s určitým konceptem, o kterém by se již dalo nějakým způsobem diskutovat, a to se bohužel nestalo. Další takovou třešinkou na dortu bylo to, že mluvili o tom, že nemají nic připraveného, ale nakonec se vytasili s jakýmsi scénářem té naší schůze. Celé mi to ze začátku přišlo jako schůze funkcionářů Lidové fronty Judeje z Monty Pythonovského Života Briana. Myslím že velmi podstatná byla připomínka Pavla Plačka z K-centra, že pokud to nemá být jenom terapeutická skupina bolístek Nymburáků, tak že bychom se už měli od počátku začít chovat tak, aby nás lidé brali na vědomí.Tj. vytvořit právnickou osobu, protože tak bychom pak dosáhli daleko snáze na určité dotace nebo příspěvky na akce, které bychom chtěli v budoucnu pořádat. Dále upozorňoval na fakt, že jakékoliv příspěvky nebo dotace od kraje a města musí být vyúčtovány do poslední koruny. Sám již s tím má dlouhodobé zkušenosti díky K-centru. Dalším z podnětných nápadů bylo jmenovat mluvčí této iniciativy.Velmi jsem ocenil, že mezi nás zavítal i člen městské rady pan Jiří Kuhn a pan Pavel Fojtík. Po dlouhých dohadech o ničem konečně došlo na to, na co mělo dojít již na začátku schůze.Tj. mluvit o problémech tohoto města. Také jsme se dozvěděli od pana Kuhna, že by město v nejbližší době mělo začít vydávat zpravodaj, ve kterém by mohli vyjadřovat svůj názor v rozumné formě na určitý problém i občané města Nymburka . Co to znamená „v rozumné formě“, se asi dovtípí každý, tj. stěžovat si můžete, ale otiskneme jen to co se nám hodí do krámu.Takže nymburk.net doporučuje: stěžujte si na obecné věci, nikoliv na konkrétní úředníky radnice, protože ti budou sedět v redakční radě. Pan Kuhn dokonce na místě přislíbil, že pokud od nás vzejde nějaký požadavek, tak on bude tím, kdo ho donese až k uším našich radních. No uvidíme jak se bude činit!! Přijde mi docela smutné, že ze zastupitelstva přišel jen jeden jediný člověk. Holt po volbách už je, tak co bychom se namáhali!!! Možná někteří přijdou tak dva měsíce před volbami s tím, jako že se jdou podívat co to tedy vlastně děláme. Zrovna tak jsem se podivoval nepřítomnosti redaktorů Týdeníku Nymbursko, ale to bude asi tím, že se prostě v neděli večer napracuje, což asi platí i pro noviny, ostatně i Bůh sedmý den odpočíval!!! Nebo jsme nebyli dosti exkluzivním tématem na reportáž. Ostatně smůla pro ně a štěstí pro http://nymburk.net, jako jediní vám totiž o tomto sdružení můžeme přinést exklusivní informace.Tak a teď konečně k těm problémům, s kterými se v tomto městě setkáváme den co den. Sami iniciátoři již měly připravenou celou řadu výtek ke kultuře a sportu, toleranci menšin atd.Následuje seznam lidí a jejich výtek k městu:

Pavel Plaček ( K - centrum): problémy s obchvatem, více kontejnerů na tříděný odpad

Pavel Fojtík (Polabské muzeum) Problematika bytové situace mladých lidí

Jakub Macura (Skauti) vybudování stálé otevřené scény někde poblíž hradeb

Kateřina Tvrdíková (redaktorka serveru http://nymburk.net ):Problematika nedostatečného počtu míst, kde by se mohli odehrávat větší společenské akce

Jiří Kuhn (ředitel gymnázia a zastupitel): Prodej alkoholu a cigaret nezletilým

Kardan (Polabská sklizeň): Problém rekultivace zeleně pod hradbami

Aleš Mocek (redaktor serveru http://nymburk.net ): Problém architektury v Nymburce

Skejťáci : Vybudování skateparku na hasičském hřišti, tady jsem tak trochu nepochopil jejich postoj, kdy čekají, že snad za nimi přijde někdo z radnice a milostivě se jich zeptá jestli jim nemohou postavit skatepark. Bohužel realita tohoto města je naprosto jiná a tak si budou muset svůj skatepark vysloveně vydupat jako si ho vydupali poděbradští skejťáci na poděbradské radnici.

Dále padaly připomínky vůči problému pracovních míst, hypermarketům atd.

Co říci závěrem? Jsem rád, že se tu konečně něco takového jako je tato iniciativa objevilo, protože tato věc by mohla být časem (pokud se budou konat skutky a ne jen kecat) pro naše město velkým přínosem.Už z toho hlediska, že se dali dohromady lidi různých zaměření a vzájemně se mohou ve svých aktivitách podporovat nebo si předávat zkušenosti. Ostatně už v jednom filmu Jana Wericha (Pekařův císař ) zazněla velice pravdivá věta: „Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc.“ A tak přeji této iniciativě aby se z ní nestala pouze terapeutická skupina, ale uznávaná občanská společnost.

(29. 12. 2003, 0:00)


vytiskni [=]

Tento článek zhlédlo 6506 párů očí.

Související články

Diskuse k článku

Zbytečně promarněný čas
picard, 17 . 1 . 2004, 5:55
Já bych si s vámi pane Macuro dovolil nesouhlasit!!!!
Řekl bych, že jste zbytečně odůvodňovaly spoustu věcí, které nebylo nutné odůvodňovat, zvláště před lidmi, kteří se tam sešli, protože většina z nich se již angažuje v činnosti pro naše město a tak jsme si tak nějak mezi sebou řekli o co na té debatě půjde. Já se to např. dozvěděl od Klokana a již jsem tam šel s určitým záměrem, o kterém bych chtěl mluvit.Zrovna tak Klokan nebo Katka Tvrdíková.Ztratili jste prostě spoustu času vysvětlováním, které nebylo vůbec nutné.Myslím pane Macuro, že jste se měl chopit své role moderátora pořádně a ne jen polovičatě , měl jste se s tím scénařem vytasit daleko dřív a mohli jsme o něm diskutovat. Ostatně si myslím, že v tom scénáři nakonec bylo dost klíčových témat, které pak padali od účastníků diskuze, takže do bolístek Nymburáků jste se v celku trefili. Promarnili jste spoustu drahého času tím co nebylo nutné vysvětlovat.Ale jinak si vaši iniciativy velice vážím myslím si, že to město potřebuje jako sůl.

2. občanské diskuzní fórum
anonymní uživatel, 13 . 1 . 2004, 10:07
Další diskuzní fórum proběhne v neděli 18.1. od 17.00 v Kulturním domě.Hlavním bodem programu bude diskuze nad tématy nastíněnými na minulém setkání (viz oficiální zápis na tomto serveru). Jakub Macura

Způsob debaty
klokanek, 9 . 1 . 2004, 4:56
Jakube, píšeš o lidech, "kteří se téměř neznají, kteří nevědí, co mají od sebe očekávat". To je myslím hlavní problém. Podle mě právě proto ze začátku všichni mlčeli. Taky jsi pořád předváděl svoji nebo vaši vizi. Myslím si, že spousta lidí tam přišla s názorem, který toužili říct a neřekli. Možná že v tom spočívá právě role moderátora: dostat to z lidí. Existuje na to tisíc a jedna metoda, který se používaj od psychoterapeutických skupin, přes vedení debat o podobě veřejného prostoru, až po neotřelé metody podnikových porad (uff, kravaty) - všechny jsou o tom, jak lidi zapojit, zjistit od nich co nejvíc a vtáhnout je do děje. To se tady nestalo. Možná že váš "scénář" trochu přebil názory ostatních. Ale nebylo to zas tak strašný, koncem se to docela rozjelo. To tak bejvá.
Debata sama o sobě je výbornej nápad. Držím palce. Je skvělý, že to rozbíháš a doufám,že příště všichni odejdou nadšený.

anonymní uživatel, 8 . 1 . 2004, 11:18
Ještě jedna připomínka. Z článku vyplývá, že podle autora jsme diskuzi koordinovali asi způsobem – tak jsme se teda sešli, no a teď o něčem diskutujte. Nezdá se mi, že by to byla úplně pravda. Měli jsem vizi, měli jsme svůj scénář, ale nikomu jsme nic nechtěli od začátku předhazovat. Proto jsme se nejdříve ptali na návrhy ostatních a až pak jsme prezentovali svůj návrh. A to jen z toho důvodu, aby se do diskuze o fungování iniciativy zapojili pokud možno všichni účastníci fóra. Nechtěli jsme, aby od účastníků směrem k organizátorům fóra pořád zaznívala otázka „tak jak si to teda představujete?“, ale aby od nich spíše zaznělo „mohli bychom to dělat tak a tak…“. Jakub Macura

anonymní uživatel, 7 . 1 . 2004, 11:44
Pár slov k „připravenosti“ tohoto prvního diskuzního fóra. Je logické, že jsme dopředu nemohli tušit, kdo se fóra zúčastní. Proto jsme při přípravě nastínili takový průběh tohoto setkání, který by mohl (dle našich představ) vyhovovat co největšímu počtu účastníků. Autorovi článku, ke kterému se váže tato debata, se zdál úvod zbytečně zdlouhavý, ale podle mého názoru bylo nutné si na začátku položit otázku proč a jak tuto iniciativu dělat. A podle nás byla škoda to odbýt dvěma větami. Scénář jsme měli dopředu připravený, ale nechtěli jsme diskuzi za každou cenu stáčet námi předem určeným směrem.Například jsme neočekávali, že na již prvním fóru dojde k vytvoření výčtu témat, kterými by se měla iniciativa v budoucnosti zabývat (předpokládali jsme, že k tomu dojde až na dalším setkání). Podle naše vize měla tato první schůzka mít spíše informativní či ustanovující charakter, ale podle názoru většiny účastníků bylo lepší určit potencionální témata pro příští diskuzi již na prvním setkání, tak proč ne? Průběh fóra podle mě nebyl zas až tak chaotický. Upřímně řečeno, při takovém počtu lidí, kteří se téměř neznají, kteří nevědí, co mají od sebe očekávat, a mají se na něčem dohodnout,jsem předpokládal, že výsledek bude horší. Každopádně doufám v to, že se z připomínek dokážeme všichni poučit a že se postupně budeme snažit vytvářet funkční a městu a jeho občanům něčím prospěšnou iniciativu. Každý začátek je složitý, nic nevznikne samo od sebe. Bude nutné hledat takovou formu fungování iniciativy, která bude přijatelná pokud možno pro všechny lidi, kteří budou mít chuť se v ní angažovat. Já věřím, že to půjde. Jakub Macura

© HlucnaSamota.net 2002 - 2012 | prostor poskytuje eldar.cz | web zrobil klokánek | mapa stránek