WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
HlucnaSamota.Net
. časopis . : . . hudba - mp3 .
Hlučná samota - nymburk jinýma očima

Pohled třetí: Oficiální zápis z diskusního fóra

Tři pohledy na iniciativu a její iniciátory
Jakub Macura

Účast:16 lidí

1) Jakub Macura zmínil podněty, které vedly k uspořádání tohoto diskuzního fóra, a nastínil obecné cíle iniciativy: a) podnítit v lidech snahu vyjádřit se k věcem okolo nich; b) podpořit spolupráci mezi lidmi, kteří mají zájem na rozvoji města, společnosti v tomto městě; c) vytvořit platformu (prostor) pro ventilaci jejich připomínek a realizaci jejich nápadů


2) Nastínění fungování iniciativy

→ podle Pavla Plačka je nutné vytvořit takovou formu iniciativy (právní subjektivita), která může být partnerem dalším institucím či organizacím (např. městské samosprávě) například při získávání financí na činnost iniciativy

- z další diskuze vyplynulo, že jsou různé způsoby, jak finance na činnost/realizaci nápadů získat, aniž by iniciativa měla právní subjektivitu – např. žádost o příspěvek od města může podat fyzická osoba, možnost získat dotace na projekty přes skaut.středisko Cefeus (Jakub a Matěj Macura)

→ shoda v názoru, že diskuzní fórum samo o sobě nemá širší význam – je nutné připomínkovat dění ve městě, realizovat vlastní nápady iniciativy, které přispějí k rozvoji města

→ návrh na dělání zápisů z jednání – k dispozici budou na http://nymburk.net a budou rozesílány emaily účastníkům fór

→ diskuze nad propagací iniciativy – případný vznik postu tiskového mluvčího, možnost publikování názorů, postojů, informací o fungování iniciativy v městském zpravodaji

→ http://nymburk.net nebude prostorem pouze pro filtrování stanovisek iniciativy – v rámci nezávislosti tohoto média zde vznikne prostor i pro kritické názory na fungování iniciativy (forma webových diskuzních fór), což na druhou stranu může být dobrou zpětnou vazbou pro naši činnost

→ padl návrh, že by závěry z diskuzních fór mohly být vylepovány formou plakátů

→ debata nad tím, jestli zvát kompetentní osoby z městské samosprávy k projednávaným tématům – určitě ano s tím, že diskuze bude opět naprosto otevřená (host samozřejmě může setrvat po celou dobu diskuz. fóra); host nepřichází jako supervizor, ale jako kvalitní informační zdroj

3) Diskuze nad současným stavem v komunikaci mezi městem a občany

→ dle p. Jiřího Kuhna občané nevědí na jaké informace mají právo a na které ne

→ náčrt možností, jak se vyjadřovat k postupům města (v městském zpravodaji, přímo apelovat na městské zastupitelstvo – možnost vyjádřit se k aktuálním projednávaným problémům je 1 týden před zasedáním zstupitelstva)

→ zápisy a programy jednání městského zastupitelstva a rady jsou k dispozici na www.město-nymburk.cz

4) Nastínění možných témat pro další diskuzi

Kultura a sport (kulturní a sportovní vyžití, zázemí pro tuto oblast):

- Proč nymburské gymnázium nemá maturit. ples v Nbk ? – otázka nedostatku prostor pro větší kult.akce

- Stálá venkovní scéna

Využití městského prostoru (urbanismus, architektura, dopravní a tech. infrastruktura):

- Bytový dům v Kolonii

- Skatepark

- Obchvat města

- Byty pro mladé lidi

- Architektonické paskvily v Nbk

Soužití občanů (tolerance ve společnosti, problematika menšin, sociální exkluze – vyloučení, vytlačení určitých skupin obyvatelstva na okraj zájmu společnosti):

- Prodej alkoholu a tabáku nezletilým

- Podpora místních podnikatelů

- Nedostatek pracovních příležitostí

Ekologie a životní prostředí

- Kontejnery na tříděný odpad

- Rekultivace zeleně pod hradbami

→ Každý by se měl na jednotlivými nápady do příštího diskuzního fóra zamyslet a případně vymyslet nějaká další témata

→ Na příštím diskuzním fóru budou vybrány stěžejní témata, kterými se bude iniciativy v nejbližší době zabývat

5) Propagační materiály na další diskuzní fórum obstarají Macura Matěj, Kardan, Sluníčko a Macura Jakub.

Další diskuzní fórum proběhne v neděli 18.1.2003 od 17.00 v Městském muzeu.

Zapsal Jakub Macura

(7. 1. 2004, 0:00, přidal uživatel klokanek)


vytiskni [=]

Tento článek zhlédlo 6222 párů očí.

Související články

Diskuse k článku

2. občanské diskuzní fórum
anonymní uživatel, 13 . 1 . 2004, 10:09
Další diskuzní fórum proběhne v neděli 18.1. od 17.00 v Kulturním domě.Hlavním bodem programu bude diskuze nad tématy nastíněnými na minulém setkání (viz oficiální zápis na tomto serveru). Jakub Macura
© HlucnaSamota.net 2002 - 2012 | prostor poskytuje eldar.cz | web zrobil klokánek | mapa stránek