WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Pohled druhý: Terapeutická skupina nebo nové občanské sdružení ??? - Hlučná samota - Nymburk jinýma očima

Pohled druhý: Terapeutická skupina nebo nové občanské sdružení ???

Tři pohledy na iniciativu a její iniciátory
picard


Měli jsme možnost o tom číst na plakátech už nějakou dobu, ano správně někdo tušíte, že se jedná o nové diskusní fórum, ze kterého možná za čas vyvine občanské sdružení. Pod touto iniciativou jsou podepsáni pánové Pištěk, Jára a bratři Macurovi. I přes různá nedorozumění jako byly problémy s upřesněním času konání besedy a jednu menší pravopisnou chybu se nás tam sešlo tak okolo dvaceti lidí. Moderování schůze se chopil jeden z podněcovatelů Jakub Macura. Bohužel se spoustu času ztratilo tím, že Jakub Macura se jal odůvodňovat své činy - proč a kvůli čemu je zde tato beseda. Myslím, že hlavním problémem byla její absolutní nepřipravenost.
Pánové již totiž měli přijít s určitým konceptem, o kterém by se již dalo nějakým způsobem diskutovat, a to se bohužel nestalo. Další takovou třešinkou na dortu bylo to, že mluvili o tom, že nemají nic připraveného, ale nakonec se vytasili s jakýmsi scénářem té naší schůze. Celé mi to ze začátku přišlo jako schůze funkcionářů Lidové fronty Judeje z Monty Pythonovského Života Briana. Myslím že velmi podstatná byla připomínka Pavla Plačka z K-centra, že pokud to nemá být jenom terapeutická skupina bolístek Nymburáků, tak že bychom se už měli od počátku začít chovat tak, aby nás lidé brali na vědomí.Tj. vytvořit právnickou osobu, protože tak bychom pak dosáhli daleko snáze na určité dotace nebo příspěvky na akce, které bychom chtěli v budoucnu pořádat. Dále upozorňoval na fakt, že jakékoliv příspěvky nebo dotace od kraje a města musí být vyúčtovány do poslední koruny. Sám již s tím má dlouhodobé zkušenosti díky K-centru. Dalším z podnětných nápadů bylo jmenovat mluvčí této iniciativy.Velmi jsem ocenil, že mezi nás zavítal i člen městské rady pan Jiří Kuhn a pan Pavel Fojtík. Po dlouhých dohadech o ničem konečně došlo na to, na co mělo dojít již na začátku schůze.Tj. mluvit o problémech tohoto města. Také jsme se dozvěděli od pana Kuhna, že by město v nejbližší době mělo začít vydávat zpravodaj, ve kterém by mohli vyjadřovat svůj názor v rozumné formě na určitý problém i občané města Nymburka . Co to znamená „v rozumné formě“, se asi dovtípí každý, tj. stěžovat si můžete, ale otiskneme jen to co se nám hodí do krámu.Takže nymburk.net doporučuje: stěžujte si na obecné věci, nikoliv na konkrétní úředníky radnice, protože ti budou sedět v redakční radě. Pan Kuhn dokonce na místě přislíbil, že pokud od nás vzejde nějaký požadavek, tak on bude tím, kdo ho donese až k uším našich radních. No uvidíme jak se bude činit!! Přijde mi docela smutné, že ze zastupitelstva přišel jen jeden jediný člověk. Holt po volbách už je, tak co bychom se namáhali!!! Možná někteří přijdou tak dva měsíce před volbami s tím, jako že se jdou podívat co to tedy vlastně děláme. Zrovna tak jsem se podivoval nepřítomnosti redaktorů Týdeníku Nymbursko, ale to bude asi tím, že se prostě v neděli večer napracuje, což asi platí i pro noviny, ostatně i Bůh sedmý den odpočíval!!! Nebo jsme nebyli dosti exkluzivním tématem na reportáž. Ostatně smůla pro ně a štěstí pro http://nymburk.net, jako jediní vám totiž o tomto sdružení můžeme přinést exklusivní informace.Tak a teď konečně k těm problémům, s kterými se v tomto městě setkáváme den co den. Sami iniciátoři již měly připravenou celou řadu výtek ke kultuře a sportu, toleranci menšin atd.Následuje seznam lidí a jejich výtek k městu:
Pavel Plaček ( K - centrum): problémy s obchvatem, více kontejnerů na tříděný odpad

Pavel Fojtík (Polabské muzeum) Problematika bytové situace mladých lidí

Jakub Macura (Skauti) vybudování stálé otevřené scény někde poblíž hradeb

Kateřina Tvrdíková (redaktorka serveru http://nymburk.net ):Problematika nedostatečného počtu míst, kde by se mohli odehrávat větší společenské akce

Jiří Kuhn (ředitel gymnázia a zastupitel): Prodej alkoholu a cigaret nezletilým

Kardan (Polabská sklizeň): Problém rekultivace zeleně pod hradbami

Aleš Mocek (redaktor serveru http://nymburk.net ): Problém architektury v Nymburce

Skejťáci : Vybudování skateparku na hasičském hřišti, tady jsem tak trochu nepochopil jejich postoj, kdy čekají, že snad za nimi přijde někdo z radnice a milostivě se jich zeptá jestli jim nemohou postavit skatepark. Bohužel realita tohoto města je naprosto jiná a tak si budou muset svůj skatepark vysloveně vydupat jako si ho vydupali poděbradští skejťáci na poděbradské radnici.
Dále padaly připomínky vůči problému pracovních míst, hypermarketům atd.
Co říci závěrem? Jsem rád, že se tu konečně něco takového jako je tato iniciativa objevilo, protože tato věc by mohla být časem (pokud se budou konat skutky a ne jen kecat) pro naše město velkým přínosem.Už z toho hlediska, že se dali dohromady lidi různých zaměření a vzájemně se mohou ve svých aktivitách podporovat nebo si předávat zkušenosti. Ostatně už v jednom filmu Jana Wericha (Pekařův císař ) zazněla velice pravdivá věta: „Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc.“ A tak přeji této iniciativě aby se z ní nestala pouze terapeutická skupina, ale uznávaná občanská společnost.
(29. 12. 2003, 12:00)

Hlučná samota - Nymburk jinýma očima

© Hlučná samota - Nymburk jinýma očima (http://hlucnasamota.net/) 2003
článek naleznete na adrese http://hlucnasamota.net/clanek.php/id-273