WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
HlucnaSamota.Net
. časopis . : . . hudba - mp3 .
Hlučná samota - nymburk jinýma očima

Obchvat se bude projednávat 16. května


Jiří Řehounek, Děti Země Klub za záchranu Polabí

Proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), který se týká plánovaného obchvatu Nymburka, pokračuje 16. května veřejným projednáváním. Občané se mohou ke dvěma navrženým variantám vyjádřit v sále nymburského Obecního domu od 15 hodin.


Klub za záchranu Polabí při sdružení Děti Země se procesu EIA účastní od samého počátku. Z hlediska vlivů na životní prostředí se podle našeho názoru jeví jako vhodnější varianta, která kříží stávající silnici Nymburk Mladá Boleslav až za Všechlapským vrchem a podporují ji také obyvatelé této městské části.

Není však pravda, jak se několikrát objevilo ve sdělovacích prostředcích, že Děti Země protestují proti stavbě obchvatu. Naopak jsme již ve své první tiskové zprávě k obchvatu Nymburka uvedli, že jeho stavbu podporujeme. Domníváme se, že obě v současné době projednávané varianty jsou lepší než varianta původní. Ta procházela v těsné blízkosti Významného krajinného prvku Lodické tůně s výskytem řady druhů chráněných živočichů.

Pokud bude prosazena varianta, která Všechlapský vrch od zbytku města odděluje, pokusíme se prosadit taková opatření, která by zmírnila její dopady na životní prostředí. Zároveň doufáme, že dokončení obchvatu povede k většímu otevření centra města pro chodce a cyklisty, např. zřízením pěší zóny.

(Nymburk, 14. 5. 2002, 13:07, přidal uživatel klokanek)


vytiskni [=]

Tento článek zhlédlo 6966 párů očí.

Diskuse k článku

ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
anonymní uživatel, 20 . 4 . 2006, 7:47
Je to pěkná konina. Celý tohleto nesmyslný zachraňování ohrožených oblastí! ha ha ha ha ha ha ha ha ha
© HlucnaSamota.net 2002 - 2012 | prostor poskytuje eldar.cz | web zrobil klokánek | mapa stránek