WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Gazely ve stínu broskvoní

Prvotina Ondřeje Hanuse
Denisa Garciová

Svůj debut Stínohrad vydal Ondřej Hanus (1987) letos v červenci. Jedná se o básnickou sbírku, která je tematicky velmi kompaktní. Místy pochmurnou atmosféru básní doplňuje cyklus kreseb Apokalypsa Pavla Piekara, který je inspirován stejnojmenným dílem Albrechta Dürera.


Na první pohled vás upoutá fakt, že básně obsažené v této útlé sbírce jsou povětšinou sonety. Nutno říci, že tato pevná forma nedělá mladému básníkovi žádné potíže, ba naopak. Básně, ač sevřené svou formou, rozehrávají vaši představivost. Pozornosti také neunikne dnes už možná neobvyklá zvučnost veršů – autor si pohrává se slovy, využívá jejich eufonie, např. "a s tím i stínat mstivé stíny" nebo "se svatým svícnem sesypaně stín/ suť svátou z těžkých stok sví serafíni".

Sbírka je rozčleněna do tří oddílů – Sonety mrtvým, Běžící gazely a Ořechy v listí. Hlavním tématem díla je smrt. Autor využívá také hodně biblické symboliky. To vše už tady ale bylo – smrt, strach, naděje, i sonet jako básnická forma má svá zlatá léta již nějaký ten pátek za sebou. Co je tedy na Stínohradu zvláštního? Domnívám se, že hlavním kořením básní je jazyk, který autor používá. Volí slova krásně zvučná, nevyhýbá se ani okazionalizmům. Nejde ani tak o nová slova jako taková, ale spíš o jejich vnitřní náboj, hravost, o souhru významů, která se v nich snoubí.

Některé básně mě velmi zaujaly, a to zejména pro svou melodii a nové neotřelé rýmy "krev byla hnědá, jak když kvete/ vlčí mák a pak shnije; z Léthé/ nad nocí k ránu jako by/ od břehů táhlo nad hroby". Ne všechny básně vás ve sbírce osloví, ale těch, kterým se to podaří, bude zajisté celá řada. Na debut je Hanusova sbírka velmi vydařená. Nezbývá než si přát, aby mladý básník "zavřel hroby nad mrtvými" a zrál jako víno.

Denisa Garciová

Hanus, Ondřej: Stínohrad. Weles, Brno, 2008. 90 stran.

Tento text vyšel v časopise LitENky (Literární novinky), roč. 5, č. 2-3 (34-35), 12. 1. 2009.

(10. 12. 2008, 12:00, přidal uživatel denisa.garciova)

Související články

Debata k článku

ina.maresova, 13 . 12 . 2008, 4:33
Deni, cokoliv bych chtěla napsat k tehle recenzi, shrnu větou ,,Vše, co jsem chtěla vědět o Hanusovi". Krásná, krásná, krásná recenze, zvlášť ty ukázky oceňuju. Dost zdařilá aplikace klasických kriterií literární kritiky na pole dosud neoraná. Díky za povznášení mé ubohe, šéfredaktorkou zlostně tepané a na chyby si jiste zuby brousící, rubriky :)


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek