WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
HlucnaSamota.Net
. časopis . : . . hudba - mp3 .
ekologie - problémy životního prostředí

Sdružení Arnika: Lysá je kontaminována dioxiny a polychlorovanými bifenyly


tisková zpráva sdružení Arnika

V těchto dnech obdržela sdružení Arnika a Lysin výsledky rozboru slepice odebrané z Lysé nad Labem v místech spadu ze spalovny. Zjištěné hodnoty dioxinů a polychlorovaných bifenylů 1) překračují téměř sedminásobně evropský limit pro drůbež 2) (13,3 až 13,9 pg I-TEQ/g tuku). Výsledek tak potvrdil dříve zjištěné hodnoty u kohouta (15,3 až 15,6 pg I-TEQ/g tuku), které Arnika zveřejnila začátkem července. Sníme-li dvousetgramovou porci takové slepice, téměř naplníme doporučenou týdenní dávku v EU 3).


Město Lysá nad Labem zadalo měření 6 živočichů – v současné době již mají výsledky 1 slepice a 1 zajíce. Konkrétní hodnoty chtějí zveřejnit až na mimořádném městském zastupitelstvu, které se bude konat 12. 8. 2003 od 17 hodin v kinosále. Podle předběžných výsledků sdělených ústně představitelům Arniky jsou hodnoty slepice „mírně nadlimitní“. Město ale měřilo jen dioxiny a nepožádalo o zjištění polychlorovaných bifenylů. Nemohlo tak zjistit celkovou toxicitu vzorků masa. „Jestliže jenom obsah dioxinů ve slepici mírně překračuje evropskou normu, pak lze předpokládat, že celkový přesah normy, která je stanovena souhrnně pro dioxiny a PCB, bude 3-5tinásobný,“ řekl Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.

Dioxiny, zjištěné ve slepici, se na celkové toxicitě podílí z 26 až 28%. Jejich hlavním zdrojem může být podle složení jednotlivých sloučenin spalovna. “Rozbor zastoupení kongenerů dioxinů odpovídá jejich složení z emisí ze spalovny. I v tomto ohledu tedy rozbor potvrdil naše původní tvrzení ”, řekl Jindřich Petrlík. Zdroj polychlorovaných bifenylů v drůbežím mase je nadále nejasný. Spalovna jejich emise neměří a město si nenechalo udělat rozbory PCB u svých vzorků.

Výsledky měření Arnika a Lysin poskytli tajemníkovi Městského úřadu Lysá nad Labem panu Ing. Miloši Dvořákovi. O situaci v Lysé nad Labem se bude hovořit na mimořádném městském zastupitelstvu 12. 8.

(Praha/Lysá nad Labem, 7. 8. 2003, 12:35, přidal uživatel klokanek)


vytiskni [=]

Tento článek zhlédlo 7248 párů očí.

Související články

Diskuse k článku

poznámka redakce
klokanek, 7 . 8 . 2003, 12:40
Toto je tisková zpráva sdružení Arnika. Redakce si uvědomuje, že postoje prostistran jsou odlišné, bouhužel však nemáme dost času a lidí na to, abychom připravili vlastní text. Akutně hledáme redaktora či redaktorku ekologické rubriky. Pokud máte zájem s námi spolupracovat, ozvěte se prosím na email redakce@nymburk.net


Odkazy:

  • Arnika sdružení na ochranu Přírody


© HlucnaSamota.net 2002 - 2012 | prostor poskytuje eldar.cz | web zrobil klokánek | mapa stránek