WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Debata k článku "Emergency - odzíváno"


anonymní uživatel, 29 . 8 . 2006, 3:49
No ja si hlavne myslim,ze je podstatne aby ridic sanitky vedel kam ma jet.A je snad uplne jedno jestli tam nejakej napis je anebo neni.Vy tady mluvite o kauze.No je to vase zivotni prostredi.A kdyz vam vadi napis "EMERGENCY", tak potom snad jenom rada.Plechovku z barvou do jedne,stetec do druhe ruky,kamos pomuze se staflemi ,a jeto.Pat a Mat jsou stejne nejlepsi.Nuuuu.

mato

Emergency mi prostě VADÍ
Honza "K8" Lejsek, 9 . 10 . 2004, 2:28
I mě tento nápis od začátku vadil, vadí mi dodnes a v žaludku mi bude ležet asi stále. Většina přízpěvků je zde podnětných, ale podívejte se na to z pohledu, jak to vidím já...
Emergency pro mě jako zdravotnického laika je Pohotovost či Ambulance, a jako slovo je velmi nelibozvučné v zapojení do normální české mluvy.
Myslím si, že laikům (a že jich v globálu nebude málo - naopak jsme to všichni kdo neděláme ve zdravotnictví - tzn.nám všem) bude přesný význam tohoto slova naprosto ukradený a spokojíme se s již zmíněnou Pohotovostí či jak já navrhuji Ambulancí.
Pokud bylo důvodem pro toto pojmenování právě větší jazková blízkost i pro cizince tak si myslím, že dokonale kompromisní je právě AMBULACE, které porozumí jak našinec tak i cizinec.
Jinak si myslím, že to asi vadí více lidem než kteří se již nějakým způsobem ozvali, jenže se stejně nic nestane, protože jsme Češi a jsme v Česku... Jako zářný příklad budiž ochrany proti kopírování Audio CD... Ale to jsem dosti odbočil, tak se omlouvám.
Myslím si že označení "Odzíváno" je naprosto trefné, vzhledem k tomu kdo jsme a kde žijeme... :-D
PS: Jinak naprosto souhlasím s "anonymním uživatelem" z 12. 5. 2004, 9:11

„Modří už,“ (doufám):“vědí.“ Takže ještě pro ty ostatní.
anonymní uživatel, 13 . 5 . 2004, 11:09
Předesílám, že zde neobhajuji existenci zařízení Emergency v Nymburce, protože to tak možná může vypadat. Naopak. Celá ta investice a nakonec i podoba stavby (dostavby) na mě působí velmi sporně. Neustále se zde ale setkávám s nepochopením podstaty. Emergency je zařízení právě pro těžké případy, podle toho je vybaveno personálem i technologiemi. Zlomená ruka, či „něco na zašití“ přísluší prostě jinému oddělení, což je mimo hlavní ordinační hodiny zajišťováno pohotovostní službou – Pohotovostí. Neznám do detailů, jak to funguje v jiných státech, ale pochybuji o tom, že jsou lehká zranění ošetřována na oddělení vybavenými přístroji a personálem pro ty nejzávažnější případy.

Emergency je zbytečnost
anonymní uživatel, 12 . 5 . 2004, 9:11
Nápis emergency mě štve. Kdyby naše ubohá emergency fungovala tak jako v jiných státech, tak to beru, ale pokud vím, tak tam budou vozit (nebo již vozí) pouze velmi těžké případy. Takže např. se zlomenou rukou, něčím na zašití atd. se stejně musí na příslušné oddělení. Takže fakt nechápu k čemu tento "světový" název. Prostě x let jsme lezli do zadku Rusku a teď?

Ale ano, možnosti tu jsou.
J.r., 11 . 5 . 2004, 7:49
Co třeba EXIGENCY?

Děkuji J.r-ovi za jeho názor a připojuji se k jeho slovům, kterými končí svůj příspěvek.
anonymní uživatel, 11 . 5 . 2004, 7:18
K jednoslovnému názvu mě ještě napadlo slovo Urgency či Urgence - to by už byl dostatečně český i evropský termín. Ovšem si myslím, že iniciovatel causy by to asi také nepřijal ač by urgoval změnu. Jsem amatér a nikoli jazykovědec, přistupujte prosím k mým poznámkam podle toho. Je ale fakt. že se do slovníků výkladových či překladových nemusím zase dívat tak často. A poslední poznámka: Emergency, Urgency atp., ač jsou používany v angličtině, pocházejí z latiny.
Eusebio Llupi
eusebio.llupi@seznam.cz

OPRAVA!
J.r., 11 . 5 . 2004, 12:02
Do první věty posledního odstavce níže uvedené reakce nepatří: „není netřeba se pobuřovat“, ale samozřejmě naopak: „není třeba se pobuřovat.“ Omlouvám se za chybu „tisku“.

Tak ještě jednou a trochu jinak
J.r., 11 . 5 . 2004, 11:50
Zjištěná fakta:
Nejsem odborníkem v oblastech jazykovědy, ani medicíny, čili jen co jsem se jakožto prosťáček doslechl a dočetl a jak jsem pochopil. POHOTOVOST není v tomto případě ekvivalent výrazu EMERGENCY. „Emergency“ v ČR označuje zařízení fungující jakou součást ARO (anestezioresuscitačního oddělení) , které po dobu 24 hodin poskytuje u těžce a kriticky nemocných rychlé zajištění všech vitálních funkcí, kompletní vstupní diagnostický screening, urgentní výkony, observaci pacientů. Odtud jsou pak pacienti (medicínsky již kompletně zajištění) buď přijati na lůžko ICU nebo přeloženi na jiná oddělení nemocnice. Jiný jednoslovný výraz jsem neobjevil.
Termín „Pohotovost“ označuje obecně „pohotovostní službu“, v rámci nemocnice tedy většinou zdravotnickou, ale třeba i úžeji specifikovaného druhu: Lékařská služba první pomoci, ambulantní péče závodní p. z. s., ústavní pohotovostní služba, pohotovostní lékárenská služba, p. z. s. v lázeňských zařízeních a p. z. s. v hygienických stanicích apod. Tedy jde o službu, určenou pro zabezpečení zdravotnických služeb v době mimo pravidelný provoz zdravotnických zařízení, na která plynule navazují.

Osobní zkušenost:
To tedy k významu termínu a nyní k jeho hovorovému použití. Osobně se při běžném hovoru nesetkávám z formulacemi: „Odvezli ho na Emergency, volejte Emergency, pracuje na Emergency“, apod. Ale třeba zdravotnický personál ho údajně takto běžně hovorově používá. Nápis může být tedy vnímán různorodě. Pro někoho to je novinka, pro někoho je to běžné, někdo to slovo vůbec nezná, někdo ho zná a třeba je i schopen bezprostředně jeho původ jazykově zařadit. A tato různorodost je přece náramný důvod k zajímavé diskuzi, která může být tím lepší, čím méně při ní zaznívají úsudky na základě neznalosti. Projevy nesouhlasu veřejnou hysterií či na druhé straně ODZÍVÁVÁNÍ nevedou k ničemu.

Můj názor:
Pro mě osobně to byla novinka, tak jsem si o tom zkusil něco zjistit a můj názor je, že rozhodně není netřeba se pobuřovat, nazývat to przněním jazyka či dokonce operovat z termínem „čistota jazyka“ (to už dost zavání dalšími extremistickými „čistotami“). A co se týče snadné komunikace ve sjednocené Evropě, zdaleka to myslím nekončí u nalezení společného jazyka, ba dokonce to tím ani nemusí být podmíněno. Vždyť velký problém s komunikací může být obrovský i v rámci jedné mateřštiny. Tak to prosím nezjednodušujme, nebojme se individuality, diskutujme a vzdělávejme se.

Aktualizace causy EMERGENCY 1. májem
anonymní uživatel, 6 . 5 . 2004, 5:55

Že někoho pobuřuje nápis EMERGENCY na přístavbě nemocnice v Nymburce, není nepochopitelné. Jsme v česku, tedy mluvme česky. Někdo by možná namítl, že jsme v Evropě, tedy mluvme evropsky. Aby pro mě bylo vše v pořádku, postačilo by, kdyby pod nebo nad nápisem EMERGENCY byl český ekvivalent POHOTOVOST. Souhlasím s titulkem „EMERGENCY - odzíváno“. Chci se tohoto tématu dotknout ze zcela odlišného důvodu. Když jsem já šel kolem tohoto nápisu, přečetl jsem jej a podivil se, že tu vyrostla nová pohotovost, aniž bych si povšiml, že nad oním vchodem je anglický výraz. Automaticky jsem přijal novou informací. Hádám tedy, že ten kdo se tím cítil dotčen zmíněným výrazem, si nutně musel napoprvé povšimnout že je cizí. Možná proto, že žádný cizí jazyk nezná. Což je vcelku přirozené.
Jsme součástí Evropské unie, tedy evropského sjednocení. Nechávám záměrně stranou politickou úroveň této skutečnosti a můj postoj k ní. Je úžasné kolika jazyky jako Evropa hovoříme. Je tedy nutné, abychom si našli jeden společný jazyk, který nám všem umožní snadnou komunikaci. Považuji tedy za důležité umět s cizincem komunikovat.
Pobouření nad przněním češtiny však nesdílím, neboť považuji všechny jazyky za nástroje pro komunikaci. Je to více či méně spolehlivý doplněk k řeči těla, gestikulace atd. Ať se to líbí nebo ne, když všichni budou používat „emergency“ namísto „pohotovost“ rázem se „pohotovost“ ocitne v seznamu archaizmů a „emergency“ v seznamu současné slovní zásoby. Jako například slovo „enter“ – odentrovat, mail, atp. nemyslím si, že je třeba vyrazit do ulic a chránit čistotu jazyka. Tu má možnost ovlivnit každý z nás při každém rozhovoru a každý den. Konečně náš rozlohou skromný starý kontinent skýtá místo pro příliš mnoho různorodých kultur, jazyků a tradic, které se nutně musí mísit. Nebuďme tedy úzkoprsí a nenechme se odradit strachem z nového či cizího, naproti tomu pokusme se připojit ke Karlu Čapkovi, který nám i světu poskytl tak hezké slůvko jako je „robot“.

Eusebio Llupi
nymburák, cizinec
zaMAILovat mi můžete na: eusebio.llupi@seznam.cz

Nechápu!
J.r., 4 . 4 . 2004, 4:29
- Diskutovat o vývoji jazyka a vlivech, které na něj působí je nesmyslné?
- Ve státech EU používají dvojjazyčné nápisy?
- Slovo „Emergency“ je standardní součástí našeho projevu?
Je-li pouze jediná z odpovědí na tyto otázky „ano“, rád se nechám poučit, protože jsem toho musel mnoho přehlédnout a přeslechnout.
Pokud jde o nový nápis v Nymburce, musím konstatovat, že zarazil. Alespoň co se mé bezprostřední reakce týče. Když jsem ale následně zjistil, jak běžný je tento výraz ve zdravotnické branži, a že pro to, co jím je specifikováno, by bylo v češtině potřeba několik slov, dokážu jeho použití pochopit. Ovšem „(za)myšlení“ jako: Emergency – odzíváno ... ??? Nechápu!
© HlucnaSamota.net 2002 - 2012 | prostor poskytuje eldar.cz | web zrobil klokánek | mapa stránek