WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
HlucnaSamota.Net
. časopis . : . . hudba - mp3 .
ekologie - problémy životního prostředí

Popílky ze spalovny v Lysé nad Labem přispěly k vytvoření nové ekologické zátěže na Žacléřsku


Arnika

V dole Jan Šverma na Žacléřsku uložila firma GEMEC Union a. s. od roku 2000 několik desítek tisíc tun odpadů z českých spaloven odpadů včetně toxického popílku. Arnika to zjistila analýzou výkazů o pohybu odpadů mezi bývalými okresy České republiky. „Na seznamu toxických popílků figurují i odpady vzniklé ve spalovně v Lysé nad Labem. Do dolu k Žacléři putovaly ze skládky u Benátek nad Jizerou,“ řekl k podílu spalovny v Lysé na vytvoření nové ekologické zátěže Ing. Milan Havel ze sdružení Arnika.


V dole u Žacléře je tak uloženo cca 45 g dioxinů obsažených v odpadech ze spaloven. „Jde o množství srovnatelné s tím, které je v budovách ve Spolaně Neratovice. Zbytky vzniklé po čištění plynů ze spalovny v Lysé obsahují dioxiny v koncentracích mezi 2 - 6,5 ngTEQ/g, což je z koncentrací dioxinů zjištěných u odpadů produkovaných spalovnami odpadů v České republice někde uprostřed. Hodnoty dioxinů ve strusce z pece lyské spalovny nemáme k dispozici anebo nebyly vůbec měřeny,“ upřesnil informace o odpadech vznikajících ve spalovně v Lysé RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí kampaně Arniky „Budoucnost bez jedů“. Po spálení tuhých odpadů ve spalovně vznikne struska a popílek (anebo sorbalit) ve zhruba třetinové hmotnosti původních odpadů, ale často nebezpečnějšího složení.

Spalovna v Lysé nad Labem měla již před dvěma roky začít řešit nakládání s popílky. Žádost o povolení dostavby však tehdy spalovna nakonec stáhla, protože se obávala procesu posouzení vlivů na životní prostředí. Současná praxe ve spalovně je spojená se značnou prašností.

Dioxiny, které kontaminovaly důl u Žacléře jsou vysoce toxické látky nebezpečné již ve stopových koncentracích. Kumulují se v živočišných tukových tkáních. Jejich koncentraci v životním prostředí zvyšují i drobné prachové částice. Dlouhodobé působení dioxinů a PCB vede k poškození imunitního a nervového systému, dále ke změnám endokrinního systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí (pohlavních žláz u mužů). V některých studiích byly prokázány další vlivy - snížení inteligence, snížená schopnost soustředění a vliv na chování (hyperaktivita u dětí). Jsou to látky, které se dlouhodobě kumulují v těle (zdroj: webové stránky Státního zdravotního ústavu – http://www.chpr.szu.cz - „Dioxiny v potravinách“).

(LYSÁ NAD LABEM, 6. 2. 2004, 0:00, přidal uživatel klokanek)


vytiskni [=]

Tento článek zhlédlo 6800 párů očí.

Související články

Diskuse k článku
© HlucnaSamota.net 2002 - 2012 | prostor poskytuje eldar.cz | web zrobil klokánek | mapa stránek