WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Tiráž k č. 51

Aneta Rebernaková

Tiráž

VIII. Ročník, č 1 (51)

Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha

Internetové vydání LitENek dostupné na http://www.litenky.cz

Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček

Sídlo a korespondenční adresa: LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

e-mail: litenky@centrum.cz


Redakce

Šéfredaktorka: Aneta Rebernaková

Zástupce šéfredaktorky: Lukáš Vlasák

Tajemnice: Dara Jíchová

Editorka: Silvie Strachotová

Editorka internetového vydání: Markéta Jakešová

Vedoucí rubrik

Rozhovor a Fejeton: Jana Hozová

Téma: Tereza Hýsková

Recenze: Klára Zindulková

Kolbiště a Scéna: Ladislav Vitouš

Studentská studie: Anna Doupovcová

Redaktoři: Dominik Melichar, Eva Marková

Korektorky: Anna Doupovcová, Jana Hozová, Markéta Jakešová


Grafická úprava, sazba:

Ilustrace na obálce:


Toto číslo LitENek vyšlo . . 2011

All rights reserved Reg. Č. MK ČR E 15222, ISSN 1804-7300.


Tento text vyšel v časopise LitENky (Literární novinky), roč. 8, č. 1 (51), 30. 11. 2011.

(25. 10. 2011, 12:00, přidal uživatel aneta.rebernakova)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek