WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Okrajové možná, populární určitě

Komiksová historie „ábíčka“
Markéta Böhmová

Vedle všech encyklopedií literárních žánrů, spisovatelů, dějin a pojmů se na konci loňského roku dočkal té své žánr pomezní a opomíjený – komiks. Encyklopedie komiksu v Československu 1945-1989 se tak staví mezi nové, odvážné projekty nakladatelství XYZ.


Ládek, Pavelka: Encyklopedie komiksu

Ládek, Pavelka: Encyklopedie komiksu (zvětšit)

Autoři Josef Ládek a Robert Pavelka ve svém úvodu vysvětlují vznik a pokračování celé publikace. Předkládaná kniha je pouhým prvním dílem zamýšlené encyklopedie (což je dlé mého názoru v současné situaci knižního trhu projekt dost odvážný). Čtenář se na stránkách setkává s výběrovou komiksovou historií časopisu ABC, který komiksy vydával nepřetržitě od svého vzniku v roce 1957.

Komiksy jsou řazeny dle dvou hledisek – data prvního vydání a eventuálního pokračování v pozdějších ročnících. Vlastní texty o vzniku komiksu, jeho podobě a vývoji jsou v závislosti na autory věnovaném rozsahu doplněny vždy minimálně jednou stranou vyhrazenou pouze ukázkám. V závěru kapitoly pak čtenář nalezne informativní tabulku s nejdůležitějšími údaji.

Sága Žluté planety

Sága Žluté planety (zvětšit)

Chronologické řazení má svou logiku, výrazně však stěžuje orientaci. Autoři tento problém řeší abecedním rejstříkem v závěru a barevným odlišováním tematických oblastí.

Součástí knihy je pak samostatná obrazová příloha, kde najdeme jak otisky hotových titulních stran, tak jejich návrhů. Místo tu mají i fotografie tvůrců. Rozporuplným počinem je kompletní reprint komiksu Přerušený souboj. Na jedné straně odborníci oceňují snahu autorů, na druhé však tento komiks není nijak přelomový. Nejvíce prostoru jednomu tvůrci je pak vyhrazeno rozhovoru s Janem Paulem a jeho komiksu s unikátní technikou – malbou prsty. Co čtenář v knize nenajde, je jakékoli hodnocení dobové platnosti.

Jan Paul: Posel

Jan Paul: Posel (zvětšit)

Přimhouříme-li oko nad celostránkovými reklamami sponzorů, bez kterých by se projekt asi neobešel, a nad několika pravopisnými chybami, stojí před námi bdivuhodný počin, který si minimálně s ohledem na svou jedinečnost pozornost zaslouží.


Markéta Böhmová


Ládek, Josef, Pavelka, Robert: Encyklopedie komiksu v Československu 1945-1989. Praha: Nakladatelství XYZ 2010. 280 stran.

(9. 4. 2011, 12:00, přidal uživatel marketa.bohmova)

Obrázky

Ládek, Pavelka: Encyklopedie komiksu

Ládek, Pavelka: Encyklopedie komiksu
zdroj: www.knizniweb.cz

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek