WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Člověk není jen obraz, zvíře, řev – ale také kreslená postavička

Cesta Litenek za kulturou do současné kulturní Meccy
...

Výlet do nedalekého Berlína přímo vybízí k návštěvě několika z mnoha galerií, které tato „Paříž současnosti“ nabízí. Přehlídky umění jsou vskutku rozmanité. Vybral jsem si dvě zcela odlišné výstavy a pokusím se nahlédnutím do jejich útrob ukázat, do jaké šíře sahá rozpětí paží, které se před dvaceti lety znovu spojily a stvořily pro moderní umění místo bez omezení. První je výstava Die Macht des Expressiven v Neue Nationalgalerie, druhá Prepare for Pictopia – Festival of New Character Worlds v Haus der Kulturen der Welt.


Expresionismus patří k Německu jako buřty k černému pivu. Vznikl, rozvíjel se a proměňoval výhradně tam a výstava Die Macht des Expressiven se snaží všechny jeho odstíny v průběhu dvacátého století zachytit. Heslem výstavy je „Obraz není jen dílo z barev a linií, ale zvíře, noc, řev, člověk nebo vše dohromady“. Expozice je velmi promyšleně koncipována. Při vstupu do galerie se setkáte s brilantními obrazy Maxe Beckmanna. Jeho zběsilé groteskní malby s jasným vnitřním příběhem připomínají svou poetikou Bulgakovova Mistra a Markétku. Umístění hned v počátku není zcela náhodné. Malíř prožil velkou část svého života právě v Berlíně. Při pohledu na expozici jako celek navíc patří do období hlavního rozkvětu expresionismu, do prvních dvaceti let dvacátého století. Byl členem Nové Secese, hnutí, ke kterému patřil i Edvard Munch, a po roce 1911 i Pablo Picasso. Proto hned naproti obrazům Beckmanna visí obrazová epopej právě od Edvarda Muncha a při vstupu do další, hlavní místnosti, se na návštěvníka jako první dívají kubo-expresionistické kresby Pabla Picassa. Následující díla již zachycují vývoj expresionismu především v letech poválečných. Vystavena jsou zde hlavně díla ze sbírky Otta van de Loo, a to malířů ze skupin CoBrA (skupina umělců zformovaná v roce 1948 v Kodani, Bruselu a Amsterdamu – COpenhagen, BRussels a Amsterdam) a Spur (Stopa). Tato díla se liší od předchozího období přechodem k abstraktnějšímu vyjádření, temným barvám a k využívání alternativních materiálů, včleňovaných do obrazů, jako v případě brilantního díla zcela neznámého malíře HM Zimnera.

Prostory galerie jsou rozsáhlé a je v nich umístěno veliké množství obrazů. Jejich řazení je víceméně chronologické s přihlédnutím k vývoji expresionismu jako uměleckého stylu. Jediným nedostatkem je malé doprovodné teoretické objasnění koncepce výstavy. Ta se dá vyčíst až po nastudování různých hnutí, vzniklých v tomto směru, a běžnému návštěvníkovi tak zůstane mnoho důležitých informací zatajených a ve vystavovaných dílech se může velmi snadno ztratit.

Diametrálně odlišný zážitek nabízí další berlínská výstava. Představuje fenomén, nazvaný Pictopia. Po zaplacení poměrně levného lístku přijdete do prostoru, ve kterém se vyskytuje obvyklá pouťová atrakce – skákací nafukovačka. V tomto případě se nejedná o hrad ani strašidelného draka, ale o smějící se postavičku. Pokud odhlédnu od faktu, že atrakce nebyla dostatečně nafouklá, a proto jsem si nemohl zaskotačit, vyjadřuje uvítací artefakt plně filozofii výstavy, která představuje pro pozorovatele české kultury něco zcela neznámého. Pictopia je designový a umělecký směr, využívající veškerých atributů současné popkultury. Využívá jejich kombinování (Homer Simpson mrká v koláži na pornočasopisovou „modelkou“) a především nechává diváka s artefakty interaktivně komunikovat. Pictopia dokáže účinně zesměšnit jisté hnilobné aspekty kultury. Konkrétně na této výstavě se tak děje v krátkém filmu, který zaznamenává klasický fitness pořad, v němž nám jistá cvičitelka představuje různé potrhlé pohyby. Za ní ovšem nejsou jako spolucvičenci usměvaví nadšenci, ale polidštění pudlíci, kteří mají místo svalů, stejně jako cvičitelka, nafouknuté balónky.

Ať již vlezete do věže z krabic, ve které si můžete vybít agresivitu na boxerské hrušce, zajezdíte si na autodromu, jehož autíčka připomínají spíše plyšové medvědy, anebo se pokocháte vtipnými kolážemi kreslených postaviček a reálných předmětů současného světa, budete se skvěle bavit. Pictopia připomíná uměleckou Matějskou pouť a dokazuje, že i tímto směrem se můžou cesty umění produktivně vydat.


Die Macht des Expressiven, 19.03.2009 - 10.05.2009, Neue Nationalgalerie, Berlin

Pictopia - Festival of New Character Worlds, 19.03.2009 - 03.05.2009,Haus der Kulturen der Welt


Marek Dobrý


Tento text vyšel v časopise LitENky (Literární novinky), roč. 5, č. 5-6 (37-38), 11. 5. 2009.

(13. 4. 2009, 12:00, přidal uživatel marek.dobry)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek