WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Bilance půlroku boje o pražskou kulturu

Iniciativa pro kulturu hodnotí sedm měsíců po pražských „dubnových bouřích“
Jakub Jehlička

Jak jsme avizovali v posledním čísle, po několika měsících ticha po mediální pěšině se stojaté vody pražské kulturní politiky opět čeří. V divadle Archa proběhla tisková konference Iniciativy pro kulturu – následovaná beneficí pro festival Tanec Praha a petiční akcí proti zrušení galerie Artwall. Akcent se tak přenáší z divadel na další umělecké sféry, přičemž jádro problému je stále stejné.


V pondělí 24. listopadu uspořádala Iniciativa pro kulturu tiskovou konferenci v divadle Archa při příležitosti benefičního večera pro ohrožený festival Tanec Praha. Tomu vyvstaly potíže v dubnu, kdy těsně před začátkem festivalu magistrátní Výbor pro kulturu snížil dotaci navrženou Grantovou komisí z původních 3 milionů (částka z minulých sezon) o 90%, což znamenalo výrazné změny programu a vyvolalo pozdvižení mezinárodního rozsahu. Uspořádání dalšího ročníku by podle organizátorů festivalu za těchto podmínek bylo prakticky nemožné. Samotná benefice měla na programu taneční vystoupení Věry Ondrašíkové a souboru Nanohach, večer uváděl Petr Nikl. Věnujme se ale tomu, co přineslo předcházející setkání se zástupci Iniciativy.

Jeho hlavním bodem bylo zveřejnění dlouho očekávaného prohlášení Iniciativy, jež hodnotí mimo jiné práci Poradního sboru primátora na základě požadavků petice Za Prahu kulturní (která měla poměrně velkou odezvu), v reakci na níž primátor Bém Poradní sbor svolal. Nyní uplynulo už sedm měsíců od formulování požadavků Iniciativy ohledně řešení nastalé situace a také pojetí kulturní politiky města vůbec. Ony požadavky byly rozděleny do pěti bodů.

Jak prohlášení shrnuje, většina byla splněna – u všech ovšem s více či méně významným ale. Podívejme se na ně podrobně:

První bod, stěžejní a nejdiskutovanější, požadoval oddělení grantů neziskové sféře od podpory sféry „komerční“ a zrušení nejhlasitěji odmítané dotace na vstupenku. Ta byla tedy vskutku zrušena, zbytek prozatím řeší Poradním sborem připravené grantové kolo na rok 2009.

Druhým bodem bylo přerušení transformace některých divadel na veřejně prospěšné organizace, nežli bude definována síť veřejných kulturních organizací. Transformace byla pozastavena, dále byla přislíbena revize dosavadního postupu a audity v inkriminovaných divadlech – k těm ale zatím nedošlo a tak je zde situace stále velmi mlhavá.

Třetí bod, totiž odvolání Milana Richtera z postu radního pro kulturu a Ondřeje Pechy z čela Výboru pro kulturu, nebyl vůbec splněn – oba jmenované zastupitelstvo podrželo v jejich funkcích.

Další bod petice požadoval přímo existenci Poradního sboru primátora jakožto zákonné možnosti zasahování odborné veřejnosti do kulturní politiky Hlavního města. Tento požadavek byl tedy jak známo splněn – a dle Iniciativy je i personální složení sboru v zásadě kvalitní, i když není např. přítomen nikdo z Divadelního institutu, natož z univerzity apod. a výtvarné umění reprezentuje jen řečený Milan Knížák.

Za páté petice volala po okamžitém řešení situace subjektů akutně ohrožených. Zde došlo také jen k částečnému řešení: některé instituce (jichž se netýkají pravidelné roční granty) obdržely jednorázové příspěvky. Ostatní instituce (znovu třeba zdůraznit, že se zdaleka nejedná jen o divadla) financované podle nyní již zrušeného grantového systému ale stále nevědí, na čem jsou (tisková zpráva uvádí jako příklad Strašnické divadlo) – nutno říci, že z dlouhodobého hlediska, protože granty na rok 2009, připravené Poradním sborem, byly již schváleny.

Iniciativa se nově také zastala dalšího „ohroženého“ subjektu, a sice galerie Artwall, již provozovalo Centrum pro současné umění na zdi pod Letenskými sady. Magistrát (majitel) vypověděl na konci května pronájem zdi skupině Rafani (od níž mělo Centrum prostor propůjčen) – v reakci na „antiolympijskou“ instalaci Kolektivní identita skupiny Guma Guar, jež využívala po svém, dle města neoprávněně, grafické podoby olympijské kampaně. Iniciativa trvá na tom, že výstava zákonům neodporovala. Magistrátu tak znovu po sedmi měsících adresuje petici, tentokrát z důvodu „v demokratické společnosti skandální nepřímé cenzury, vedoucí k likvidaci umělecké galerie.“

Jakub Jehlička

Tisková konference (organizátor Iniciativa pro kulturu)

24. 11. 2008. Divadlo Archa, Praha.

Tento text vyšel v časopise LitENky (Literární novinky), roč. 5, č. 2-3 (34-35), 12. 1. 2009.

(12. 12. 2008, 12:00, přidal uživatel jakub.jehlicka)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek