WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Události redakcí zaznamenané

Redakce LitENek

Rozhovor se smrtí

V Císařské konírně na Pražském hradě lze až do 1. července navštívit jedinečnou výstavu Unikáty Svatovítského pokladu/ Rozhovor se smrtí/ Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic- básník jagellonské doby. Již „trojitý“ název napovídá, že je těžké výstavu tematicky zařadit do jedné škatulky. Společným jmenovatelem spojujícím všech 12 oddílů expozice ale zůstává osobnost Bohuslava Hasištejnského, který zažil jako královský sekretář Vladislava Jagellonského dobu kulturního rozkvětu Pražského hradu (budování Vladislavského sálu), ale i celoevropské obavy z tureckých nájezdů. Máte možnost nahlédnout do Bohuslavovy knihovny, jeho korespondence a básnického díla (Žaloba ke sv. Václavu), obdivovat relikviářové busty sv. Václava, Vojtěcha a Víta, kopii Svatováclavské koruny, nebo si přečíst Bohuslavovu báseň Rozhovor se smrtí ve zneklidňující přítomnosti Kostlivce Brigity. Některé exponáty (př. Dürerův lept Velké dělo) budou vystaveny jen krátce.

Karolína Demelová

Střepy snů českých surrealistek

Střepy snů - tak se jmenovala výstava, která se konala od 1.3. do 25.3. v galerii U Betlémské kaple. Ukazovala tvorbu dvou nejznámějších českých surrealistek – Toyen (1902-1980) a Emily Medkové (1928-1985). Každá patřila k jiné generaci surrealistů a každá také pracovala s jiným médiem, Toyen se věnovala především malbě a knižní tvorbě a Emila Medková fotografii. Na výstavě byly prezentovány grafické listy Toyen a nejznámější fotografie Emily Medkové.

Z tvorby Toyen byl k vidění například cyklus 12 kolorovaných listů „Střelnice“, který vznikal na počátku války. Hrůzy války jsou zde prezentovány skrze podivná zátiší složená z dětských hraček, loutek, stavebnic nebo školních pomůcek.

V roce 1947 odešla Toyen do Paříže, kde vznikla většina jejích grafických listů. Tyto grafiky (suché jehly) vytvářela autorka jako součást mimořádných knih, jejichž zpracování bylo zároveň uměleckým dílem. Z tohoto období byly vystaveny cykly „Studna ve věži – Střepy snů“, „Svatokrádežný les“ nebo „TIR“.

Emila Medková vytvářela koncem čtyřicátých let objektové fotografie, jejichž předmět je naaranžován z několika trojrozměrných věcí (chlupy, kůže, skleněné oko, zrcadlo). Později se zaměřila na objevování hlav a tváří na nejneuvěřitelnějších místech. Téma hlav ji provázelo jako obsedantní představa, stále znovu se vynořující ze zdí, sněhu, trávy a kamenů, po celý tvůrčí život.

Většinu děl bylo možné na výstavě koupit.

Anna Holmanová

“ORBIS PICTUS aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie” přichází do České republiky. Jedná se o interaktivní výstavu inspirovanou dílem J. A. Komenského “Labyrint světa a ráj srdce”, která se veřejnosti poprvé představila v červnu 2006 v pařížském Českém centru. Tam se těšila velké pozornosti. Výstava proběhne v Českém muzeu hudby v Praze od 15. března do 30. dubna 2007. Poté bude uvedena v Brně od 11. května do 17. června v Domě umění města Brna, v Kroměříži od 21. června do 26. srpna v Květné zahradě a v Opavě od 4. do 30. září v Kostele sv. Václava. Návštěvníci mají možnost zahrát si na rozmanité objekty a instalace. Autorem umělecké koncepce se stal výtvarník Petr Nikl. Ke spolupráci přizval další umělce, mj. Milana Caise, Luboše Fidlera, Ivana Havlíčka ad. V průběhu trvání expozice se uskuteční řada hudebních, tanečních a divadelních vystoupení převážně z alternativní kulturní scény. (ČT, haj)

Ústav české literatury a literární vědy FFUK v Praze pořádá cyklus rozprav – besed s “básníky 90. let”. Zájemci mají možnost přímé konfrontace s mladými básníky a jejich tvorbou, a to každé úterý (ev. středu) od 17.30 v učebně 413 (4. patro FFUK, nám. J. Palacha 2). 13. 3. proběhla diskuse s Vítem Kremličkou, dalšími hosty budou 20. 3. Petr Halmay, 27. 3. Petr Borkovec, 3. 4. Božena Správcová, 10. 4. Pavel Kolmačka, 17. 4. Bogdan Trojak, 24. 4. Jaromír Typlt, 2. 5. Štěpán Nosek, 9. 5. Miloš Doležal a 15. 5. Petr Hruška. Více informací na http://cl.ff.cuni.cz/st/sylab.php?a=575. (haj)

Filmové hody

Březen přinesl filmovým fanouškům hned několik důvodů k radosti. Začátek měsíce byl ve znamení festivalu dokumentárních filmů Jeden svět pořádaného společností Člověk v tísni. Hlavní cenu devátého ročníku si odnesl německý snímek Poražení a vítězové. Kino Areo uspořádalo už potřetí Festival otrlého diváka, který přináší filmy plné násilí a sexu překračující tak hranici „dobrého vkusu“. Měsíc uzavírá 14. ročník Febiofestu, který nabízí již tradičně pestrý výběr - světové novinky, filmy asijské nebo jihoevropské, experimenty, retrospektivy, dokumenty - Jeden svět i Febiofest se poté z Prahy stěhují do dalších měst.

Karolína Demelová

Taškařice v Academii

Když zval Martin C. Putna studenty na prezentaci své nejnovější knihy, sliboval, že to bude pořádná taškařice. A svůj slib dodržel. Kniha Řecké nebe nad námi aneb Antický košík byla představena 1. února v Literární kavárně Academia na Václavském náměstí. Autor uvítal příchozí slovy: „Nebojte se, nebudu vést o tom žádnou přednášku. Pokud ano, zarazte mě!“ Celá akce měla poťouchle teatrální charakter, neboť se jednalo o malé divadelní představení. Martin C. Putna nejprve zacitoval z Goetha a poté coby herec začal vyzývat jednotlivé bohy na Olympu. Ozvěna (z kuchyně kavárny) mu vždy odpověděla, že právě vyvolaný bůh nepřijde. Důvody byly rozličné: Dionýsa zavřeli do protialkoholní léčebny, Athéna se stala feministkou, Eros točí porno atd. Na konci hry vyšel z kuchyně Eschatos - představovaný spoře oděným mladým hochem s košíkem v ruce. Převzal od autora knihu jako výraz toho, že se jedná opravdu o poslední Putnovu knihu o Řecku. Autor představil Řecké nebe nad námi aneb Antický košík opravdu originálním a vtipným způsobem.

(Monika Krajčovičová)

(3. 3. 2007, 12:00, přidal uživatel karolina.demelova)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek