WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
HlucnaSamota.Net
. časopis . : . . hudba - mp3 .
Hlučná samota - nymburk jinýma očima

"Tajné učení" není zavřené v trezorech, ale jen nepřístupné nepřipravenému

rozhovor s Radanou Štěpánkovou

Radana Štěpánková je nymburská psychoterapeutka. S mladými lidmi pracuje v nymburské Pedagogicko-psychologické poradně, s dospělými ve vlastní praxi, učila na gymplu, ale pořádá i semináře "Rodinných konstelací". O co přesně jde, se snažilo zjistit Klokáně.


Co tě k psychologii táhlo, proč jsi ji šla studovat?

Už v pubertě mě zajímaly záhady kolem života – paranormální jevy, psychotronika, během dospívání mě zajímal smysl života v obecné rovině, osud člověka, jak lze člověka poznat a pomoci mu, proč někteří lidé se chovají hezky a jiní ne, proč někteří jsou „ztracení“, měla jsem spoustu otázek, a tak jsem odpovědi hledala mimo jiné v psychologii, ale také v pedagogice, filosofii, sociologii, v náboženství a především v psychoterapii a postupně v esoterice.


Je možné nějak z pohledu psychoterapeuta s dlouhou praxí říct, jaké jsou nejčastější problémy, se kterými se potýkáme? Co nejvíc neumíme?

O tom by asi mohl být celý seminář. Zkusím ti říct, co mě napadne jako první – často lidé nemají rádi sami sebe ve své podstatě, nahrazují to falešným sebevědomým či egoismem. Stručně lze říci, že lidé neumí zacházet sami se sebou. V dětství a v dospívání není mnoho míst, kde by se to učili a proč. Hodnota sebezdokonalování k vnitřní čistotě a Lásce není společensky ceněnou normou. Z mého pohledu přibývá na jedné straně mladých, kteří si těchto hodnot jsou vědomi, na straně druhé přibývá i těch, kteří uvíznou v osidlech spotřební společnosti a hloubka života jim zůstane utajena.

Bolestné vztahy jsou nejčastěji to, co nás vede k zastavení se a zamyšlení: Kdo jsem? Co dělám špatně?

Dále bývá obtížné pro lidi uvědomění si hranic - co se týká mě a co se týká druhého člověka – nejobtížnější je uvědomit si hranice v rodinných vztazích, často i v pracovních…

Další princip, jehož nepřijetí působí člověku utrpení je princip reality - přijmout svět a druhé takové, jací jsou.


Mění se nějak role rodiny a role muže a ženy? Projevuje se to nějak v tom, s čím za tebou klienti chodí?

Role rodiny se z pohledu sociologického určitě mění, z pohledu psychologického nijak zvlášť. Role mužů a žen opravdu prochází vývojem, možná by se dalo říci, že dramatickým vývojem.


Jak se má ráda psychologie a duchovno? Jak má psychologie coby věda ráda "nevědecké"? Co mají společného?

Z mého pohledu to jsou kamarádky.

Obory spolu nebojují, bojují spolu jen někteří lidé, lidé, kteří často soudí, aniž by znali…


Takže se dá říct, že psychologie esoteriku přijímá?

Honzo, to není štastně formulovaná otázka. Jako kdyby ses ptal, jestli psychologie přijímá filosofii. Filosofie existuje a je nadřazená psychologii. Esoterika existuje, je to pohled na svět, vesmír a místo člověka v něm, v překladu také to je Tajné učení – ono není tajné tak, že by bylo schované v trezorech a podobně, ale ve smyslu tom, že není přístupné nepřipravenému. Já to ráda přirovnávám k situaci, kdyby do první třídy základní školy přišel profesor a začal vykládat principy jaderné fyziky. Poznání skrz esoterické disciplíny je individuální, postupné. Psychologie se zabývá duševním životem člověka, z logiky věci je tedy psychologie součástí esoteriky a esoterika to tak vnímá.

V univerzitním vzdělání je pro psychologa filosofie pouze okrajová záležitost a esoterika není součástí studia. Student se okrajově možná seznámí s teorií C. G. Junga, který pro to, aby jeho poznatky z esoteriky byly akceptovány tehdejší vědeckou společností vyvinul vlastní terminologii – kolektivní nevědomí, archetyp, anima, animus… Je věcí osobnosti psychologa, zda ho disciplíny jako astrologie, šamanismus zaujmou a bude se z nich učit či nikoliv. Existují psychologové, psychoterapeuté, kteří z těchto oblastí čerpají, odborné knihy z těchto hraničních oborů jsou napsány zahraničními autory. Možná to svědčí o tom, že u nás, v oficiálním proudu lékařské, vědecké společnosti tento trend má spíše odpůrce než zastánce.


Jaké techniky používáš?

Užití technik je vždy intuitivní, záleží na klientovi, na našem setkání… Nelze s určitostí předem říci, co budeme společně volit. Každý je přístupný něčemu jinému a každý v určitém okamžiku svého života potřebuje něco jiného. Někdy je důležitý rozhovor o životním příběhu klienta, jindy o principech života ve smyslu například etikoterapie či logoterapie, často je důležitý kontakt s emocionálním prožíváním klienta. Mezi mé oblíbené techniky patří focusing, kdy dáváme emoci v tělu prostor pro volné plynutí, transformaci či uvolnění. Další oblíbenou technikou jsou imaginace, kdy se dostáváme do kontaktu s životodárnými energiemi archetypů, například s energií živlů, barev a podobně. Při vyrovnání se s traumatickou událostí tak, abychom její následky nenesli v dalším životě, často použijeme abreaktivní terapii – neboli odplynutí skrz znovuprožití. Jindy cestu k sebepoznání klientovi umožní setkání se s podosobnostmi například se svým vnitřním dítětem, našeptávačem nebo cenzorem (technika Voice dialog). Zmíněné techniky jsou založeny na zprostředkování prožitku sebe sama. Často k tomu spolupůsobí harmonická léčivá energie Vesmíru.


Pořádáš teď semináře "Rodinných konstelací". Na jakém principu fungují?

Velmi obtížně se mi hledají slova, protože konstelace je lepší prožít než je popisovat, protože prožitek je to, co dává životu i konstelacím smysl. Konstelace často nabízejí řešení toho, co nás trápí, nebo alespoň krok v našem životě. Konstelace dávají možnost zviditelnit bod našeho uvíznutí s důrazem na řešení problému nebo alespoň nasměrování k řešení… Konstelace je jedna z technik, jak nahlédnout na strukturu svého problému, jak nahlédnout do emocí, energií vztahů, do své duše…

Každá stručná odpověď bude zavádějící, využiji kouzla internetu a než bych volila vhodná a obšírná slova já, poskytnu ti odkaz na rozhovor s mým učitelem, tam nalezneš i inspiraci, co vše lze konstelacemi řešit.


Přinesla tahle technika něco tobě samotné?

Určitě přinesla. Jedna z věcí, kterou mi výcvik v Rodinných konstelacích dal, bylo zdokonalení se v umění stáhnout se do svého středu a nechat věci plynout, respektovat individuální cestu každého. To je umění, které není třeba jen při Rodinných konstelacích, ale obecně při terapii a v životě vůbec. Také se mi v průběhu výcviku Rodinných konstelací zvýšila intuice, schopnost pracovat s energiemi problému k jejich sublimaci.


Mgr. Radaně Štěpánkové otázky skrze email kladl Klokánek

a následuje malá douška od Radany:


Co tedy čeká ty, kteří se rozhodnou navštívit seminář Konstelací?

Setkáte se s lidmi, kteří podobně jako vy, chtějí lépe porozumět svému životu a vnést do něj více harmonie. Nezapomínejme, že harmonie je Láska a Láska uzdravuje, ale má i svůj řád, pravidla, která občas my lidé přehlížíme a tak se Lásce vyhýbáme, někdy se jen vyhýbáme bolesti, která k životu patří, jindy zaměňujeme dětskou lásku za Lásku. Velká láska snese skutečnost takovou, jaká je -- např. že náš bližní například máma trpí nebo chce odejít ze života, bez toho, aby se vměšovala nebo aby jí spoluutrpením ulehčovala nebo brala na sebe její osud. Velká láska vydrží to, že partner je úplně jiný, než by ho člověk chtěl mít, nebo že svět je takový, jaký je. Nejenom, že to vydrží, ale vydrží to s láskou, aniž by se odvracela nebo se stala tvrdou a cynickou. Láska osvobozuje - uvolňuje z propletenců a moci, ve kterých jsme lapeni jak láskou malou, tak popíráním lásky (boj, odmítání).

Konstelace navazují na systemickou terapii (terapie, která vnímá člověka jako součást systému rodinného), konstelace fungují na základě metafyzických skutečností a zákonitostí.


Co je dobré vědět, než člověk půjde na semináře konstelací?

Je dobré znát svou genealogii a významné osudy rodinných příslušníků včetně strýců, praprarodičů a to především s důrazem na informace o potratech či interrupcích, o předčasných úmrtích, o účasti členů ve válce a o jinak zvláštních osudech.


Čeho není třeba se bát?

Na semináři vás nečeká veřejná psychoanalýza, dlouhé mluvení ani mravokárné řeči… Pro někoho může být užitečná individuální konzultace před seminářem či po semináři, kterou je možné samozřejmě domluvit - 777-588352 - další kontakt najdete na www.rovena.info


A proč v názvu svého semináře používáš vedle slova rodinné i experimentální?

Protože se stává, že je někdy výhodné pracovat nejen s představiteli rodinných příslušníků, ale i s abstraktními hodnotami, s podosobnostmi, s archetypy apod…

Konkrétní informace o semináři či o možnostech individuální spolupráce najdete rovněž na www.rovena.info

(Nymburk, 25. 2. 2006, 0:00)


vytiskni [=]

Tento článek zhlédlo 10522 párů očí.

Diskuse k článku

anonymní uživatel, 22 . 6 . 2009, 12:09
Radana a její terapie: Jak se cítí vaše ruce a proč? a jak se cítí vaše nohy a proč? jaké máte pocity? SMÍŠENÉ! a proč? ... 3 dny v kuse na seznamováku jaj :D

Jindra
anonymní uživatel, 3 . 6 . 2009, 10:57
Jó, ¨Radana umí...jsi skvělá žena

anonymní uživatel, 28 . 2 . 2006, 6:58
Moc milej rozhovor. Zasejc trochu odjinud než z pódií.
Děkuji, hezký stránky Radano, kdybych měl víc odvahy, zašel bych.
© HlucnaSamota.net 2002 - 2012 | prostor poskytuje eldar.cz | web zrobil klokánek | mapa stránek