WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Debata k článku "Pohled druhý: Terapeutická skupina nebo nové občanské sdružení ???"


Zbytečně promarněný čas
picard, 17 . 1 . 2004, 5:55
Já bych si s vámi pane Macuro dovolil nesouhlasit!!!!
Řekl bych, že jste zbytečně odůvodňovaly spoustu věcí, které nebylo nutné odůvodňovat, zvláště před lidmi, kteří se tam sešli, protože většina z nich se již angažuje v činnosti pro naše město a tak jsme si tak nějak mezi sebou řekli o co na té debatě půjde. Já se to např. dozvěděl od Klokana a již jsem tam šel s určitým záměrem, o kterém bych chtěl mluvit.Zrovna tak Klokan nebo Katka Tvrdíková.Ztratili jste prostě spoustu času vysvětlováním, které nebylo vůbec nutné.Myslím pane Macuro, že jste se měl chopit své role moderátora pořádně a ne jen polovičatě , měl jste se s tím scénařem vytasit daleko dřív a mohli jsme o něm diskutovat. Ostatně si myslím, že v tom scénáři nakonec bylo dost klíčových témat, které pak padali od účastníků diskuze, takže do bolístek Nymburáků jste se v celku trefili. Promarnili jste spoustu drahého času tím co nebylo nutné vysvětlovat.Ale jinak si vaši iniciativy velice vážím myslím si, že to město potřebuje jako sůl.

2. občanské diskuzní fórum
anonymní uživatel, 13 . 1 . 2004, 10:07
Další diskuzní fórum proběhne v neděli 18.1. od 17.00 v Kulturním domě.Hlavním bodem programu bude diskuze nad tématy nastíněnými na minulém setkání (viz oficiální zápis na tomto serveru). Jakub Macura

Způsob debaty
klokanek, 9 . 1 . 2004, 4:56
Jakube, píšeš o lidech, "kteří se téměř neznají, kteří nevědí, co mají od sebe očekávat". To je myslím hlavní problém. Podle mě právě proto ze začátku všichni mlčeli. Taky jsi pořád předváděl svoji nebo vaši vizi. Myslím si, že spousta lidí tam přišla s názorem, který toužili říct a neřekli. Možná že v tom spočívá právě role moderátora: dostat to z lidí. Existuje na to tisíc a jedna metoda, který se používaj od psychoterapeutických skupin, přes vedení debat o podobě veřejného prostoru, až po neotřelé metody podnikových porad (uff, kravaty) - všechny jsou o tom, jak lidi zapojit, zjistit od nich co nejvíc a vtáhnout je do děje. To se tady nestalo. Možná že váš "scénář" trochu přebil názory ostatních. Ale nebylo to zas tak strašný, koncem se to docela rozjelo. To tak bejvá.
Debata sama o sobě je výbornej nápad. Držím palce. Je skvělý, že to rozbíháš a doufám,že příště všichni odejdou nadšený.

anonymní uživatel, 8 . 1 . 2004, 11:18
Ještě jedna připomínka. Z článku vyplývá, že podle autora jsme diskuzi koordinovali asi způsobem – tak jsme se teda sešli, no a teď o něčem diskutujte. Nezdá se mi, že by to byla úplně pravda. Měli jsem vizi, měli jsme svůj scénář, ale nikomu jsme nic nechtěli od začátku předhazovat. Proto jsme se nejdříve ptali na návrhy ostatních a až pak jsme prezentovali svůj návrh. A to jen z toho důvodu, aby se do diskuze o fungování iniciativy zapojili pokud možno všichni účastníci fóra. Nechtěli jsme, aby od účastníků směrem k organizátorům fóra pořád zaznívala otázka „tak jak si to teda představujete?“, ale aby od nich spíše zaznělo „mohli bychom to dělat tak a tak…“. Jakub Macura

anonymní uživatel, 7 . 1 . 2004, 11:44
Pár slov k „připravenosti“ tohoto prvního diskuzního fóra. Je logické, že jsme dopředu nemohli tušit, kdo se fóra zúčastní. Proto jsme při přípravě nastínili takový průběh tohoto setkání, který by mohl (dle našich představ) vyhovovat co největšímu počtu účastníků. Autorovi článku, ke kterému se váže tato debata, se zdál úvod zbytečně zdlouhavý, ale podle mého názoru bylo nutné si na začátku položit otázku proč a jak tuto iniciativu dělat. A podle nás byla škoda to odbýt dvěma větami. Scénář jsme měli dopředu připravený, ale nechtěli jsme diskuzi za každou cenu stáčet námi předem určeným směrem.Například jsme neočekávali, že na již prvním fóru dojde k vytvoření výčtu témat, kterými by se měla iniciativa v budoucnosti zabývat (předpokládali jsme, že k tomu dojde až na dalším setkání). Podle naše vize měla tato první schůzka mít spíše informativní či ustanovující charakter, ale podle názoru většiny účastníků bylo lepší určit potencionální témata pro příští diskuzi již na prvním setkání, tak proč ne? Průběh fóra podle mě nebyl zas až tak chaotický. Upřímně řečeno, při takovém počtu lidí, kteří se téměř neznají, kteří nevědí, co mají od sebe očekávat, a mají se na něčem dohodnout,jsem předpokládal, že výsledek bude horší. Každopádně doufám v to, že se z připomínek dokážeme všichni poučit a že se postupně budeme snažit vytvářet funkční a městu a jeho občanům něčím prospěšnou iniciativu. Každý začátek je složitý, nic nevznikne samo od sebe. Bude nutné hledat takovou formu fungování iniciativy, která bude přijatelná pokud možno pro všechny lidi, kteří budou mít chuť se v ní angažovat. Já věřím, že to půjde. Jakub Macura

© HlucnaSamota.net 2002 - 2012 | prostor poskytuje eldar.cz | web zrobil klokánek | mapa stránek