WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Arnika: Spalovna v Lysé není na bifenyly vybavena! - Hlučná samota - Nymburk jinýma očima

Arnika: Spalovna v Lysé není na bifenyly vybavena!


tisková zpráva ArnikySpalovna nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem chce spalovat odpad s obsahem silně toxických polychlorovaných bifenylů – PCB. Na likvidaci a skladování takto nebezpečné látky přitom není spalovna vůbec vybavena. Arnika se proti záměru spalovny ohradila a zaslala své připomínky Krajskému úřadu Středočeského kraje, který již dříve spalovně v Lysé povolil 72 hodinovou spalovací zkoušku PCB, během které chce firma BDW Line provozující spalovnu spálit celkem 20 tun odpadů s těmito nebezpečnými látkami.
V České republice existuje pouze jediné zařízení, které má povolení PCB spalovat. Tím je spalovna v Ostravě, která si kvůli tomu musela pořídit nákladné vybavení. “Sklad sudů například tvoří záchytná vana zastřešená ocelovou konstrukcí a opláštěním. Ochranný prostor tvoří betonová vana, která má několik izolačních vrstev z důvodu ochrany půdy a povrchových a podzemních vod. Je uložena na 500 mm tlusté vrstvě hutněné strusky, na které je 50 mm vrstva podkladového betonu, dále je 30 mm cementový potěr, dále 2x Bitagit, dále podkladový beton 140 mm, dále izolační vrstva MAX BOND a Isochran, dále železobetonová deska 400 mm, opatřená vrchním epoxipolymerbetonem tloušťky 6 mm. Spalovna v Lysé je z tohoto pohledu zcela nevyhovující. Dosud nepožádala ani o stavební povolení pro stáčiště kapalných odpadů,” uvedl předseda Arniky RNDr. Jindřich Petrlík.

Ten poukázal také na to, že dokumentace EIA z roku 1994 spalování odpadů s PCB ve spalovně v Lysé vylučuje. “Samotná lokalita je zatížena PCB z minulosti, což dokázaly rozbory vzorků zvěře, ryb a drůbeže v minulých dvou letech,” podotkl Petrlík.

Arnika rovněž upozornila na vážné nesrovnalosti v evidenci nakládání s odpady jak ve spalovně v Lysé nad Labem, tak i ve firmách, které ji provozovaly (dříve EKOBO dnes NESTREL a REAN). “Tyto společnosti jsou dosud personálně propojeny s firmou BDW Line – provozovatelem spalovny v Lysé. Víme, že těmto společnostem se kamsi ztratilo 40 tun vysoce nebezpečných odpadů s obsahem polychlorovaných bifenylů ze skladu v Mratíně, což dodnes vyšetřuje policie. Jestliže víme, jak tito lidé zacházejí s toxickými odpady, nerozumíme tomu, že jim nebylo dávno odebráno povolení pro nakládání s těmito látkami. Kde mají lidé z Lysé záruku, že z komína nad jejich hlavami nevyletí právě pécébéčka ztracená z mratínského skladu?,” uvedl mluvčí Arniky Marek Jehlička.
(Lysá nad Labem, 18. 2. 2005, 12:00)

Hlučná samota - Nymburk jinýma očima

© Hlučná samota - Nymburk jinýma očima (http://hlucnasamota.net/) 2005
článek naleznete na adrese http://hlucnasamota.net/clanek.php/id-883