WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Komentář k rozhovoru se starostou - Hlučná samota - Nymburk jinýma očima
Kus pravdy o městu pohádek

Komentář k rozhovoru se starostou


Petr PištěkZ rozboru rozhovoru odhaluji pro občany velmi důležitou věc - a to starostovo : "Já s tím nemám problém", z kterého vyplývá, že kde lidé města problém mají - a velký, starosta ho nemá - neřeší jej, nejde mu vstříc. Stejně důležitá je i starostova vztažnost k slovu "poněvadž" = při užití mluví o sobě samém. Zároveň s tím, mne překvapuje starostovo nadmíru pochybné pojetí pragmatičnosti ( př. "neosvědčilo se to, protože ho nějakej blbec nastříkal" nebo vás do ní i vtahuje "to plexisklo se neosvědčilo, co si budem povídat" ). Logiku netřeba hledat.

Zajímavý, žel nepřínosný pro občany města je i přístup k pojetí liberalismu - s dvojjakým pojetím svobod jednotlivce. Každý je v demokracii částečně liberálem, neb před ním leží svobodná volba o čemkoliv - každý si může otevřít dveře života jak chce, ale před vykopnutím ( nezodpovědností) musí zasáhnout stát nebo společnost. Volba musí být zodpovědná - zvolená volba volby již nemůže být liberální. A pokud i zvolená volba volby je liberální, je pak tato volba svobodně nezodpovědná.
ŽOS - Ideálním zásahem města by byla diskuse. Ale jednotlivec v našem liberálně - demokratickém prostředí vlastnící ŽOS, se může svobodně rozhodnout, že diskutovat nebude a zvolí jinou z cest: mlčení, několikanásobný prodej a rozprodej, tunelování, aniž by byl vystaven jakémukoliv tázavému tlaku našich "zodpovědných": "Jednáš zodpovědně vlastníku?"
Před liberálním přístupem vedení radnice tak stojí podnikatelský subjekt Mlčení, k němuž přistupuje radnice tak, že k němu nepřistupuje, nechává plně na něm, jaký bude sociální dopad pro zaměstnance, občany města - ve výsledku bude i méně peněz v Městské kase. Město s tímto pojetím svobodně nezodpovědného liberalismu nechává (třeba chodu ŽOS) volný průběh, a též - svobodně se tváří, že mu do toho nemá nic být. Mýlka. Takováto neangažovaná politika je velmi -snadná a velmi nezodpovědná. Samozřejmě plně podporuji rozvoj svobodného a zodpovědného podnikání se zřetelem na ekologický dopad (nejen) ve městě. S čímž však nemohu jednoznačně souhlasit je mlčení před pravdou. Pravdou, která městu přinese nezodpovědné vedení ( nejen transformujících-se či restrukturalizujících-se ) velkých firem, špinavé prachy a tunelování toho, co tu po listopadu 1989 zbylo. Neb listopad 89 tu taky nebyl proto, aby se z němého kolektivu stala mlčící liberální individua.
Na závěr se musím vrátit k psané formě mých rozhovorů. Vysvětlení Vám totiž dlužím. Psaný rozhovor bez sebemenšího náznaku proběhlé diskuse jako jej otisklo Nymbursko před komunálními volbami v rozhovoru se starostou Kutíkem bych nikdy nekopíroval. - Ba ani nevydal. Snažím se zachovat maximální podobu s diskusí, by byli vidět myšlenkové pochody obou stran. V momentech, kdy se Vám zdá odpověď nesrozumitelná, jsem nechtěl zasahovat do myšlenkového pochodu "výpovědi" tázaného. Přesto jsem v mnoha případech ony "hámotiny" přeložil do češtiny, aby byly maximálně věcné a srozumitelné, přesto aby vždy odpovídaly zaznamenanému názoru tázaného. Přesto někdy doporučuji číst mezi řádky.
A ještě dodávám, že pojednávat o formě mé psané formy mi příliš nepřísluší. Lingvistik nejsem. Nicméně věřím, že za pokus to stálo.
(Nymburk, 20. 6. 2003, 5:09)

Hlučná samota - Nymburk jinýma očima

© Hlučná samota - Nymburk jinýma očima (http://hlucnasamota.net/) 2003
článek naleznete na adrese http://hlucnasamota.net/clanek.php/id-56