WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Kus pravdy o městě pohádek: Rozhovor s městským architektem - Hlučná samota - Nymburk jinýma očima

Kus pravdy o městě pohádek: Rozhovor s městským architektem


Petr PištěkKomentář redakce: Petr Pištěk, mezi mladými známý spíše jako "Kardan" a pořadatel rockových akcí včetně úspěšné Polabské sklizně, byl v posledních komunálních volbách jedním z nejmladších kandidátů do zastupitelstva (ČSSD). Neúspěch ho neodradil a rozhodl se počínání nymburské radnice sledovat ostřížím zrakem. Pro server Nymburk.net připravuje seriál konfrontačních rozhovorů s představiteli města. Přestože ho jistě nemůžeme považovat za nestranného, je jedním z lidí, kteří se v zatuchlém nymburském rybníčku nebojí ptát "na tělo". V rozhovorech klade i otázky čtenářů, které můžete posílat mejlem na jeho adresu: zdagency@centrum.cz.
Je zachmuřené pondělní dopoledne a přicházím na nymburskou radnici s cílem vyzpovídat městského architekta Josefa Matyáše. Náš rozhovor se uskutečňuje na chodbě před odborem výstavby, což nakonec vůbec nevadí. Jen můj půjčený diktafon má trochu problémy se čtyřmi rozcapenými kancelářemi. Ale jak vidno, práce je na zdejším odboru víc než dost. A můj rozhovor začíná....

Kolik je vám let pane architekte?
53 let

Jste narozen v Nymburce?
Jsem narozen v Praze, v Nymburce bydlím od 4 let. Kolem roku 1948 jsme museli na "venkov", neboť otec byl kapitalista.

Kde jste vystudoval?
Základní školu v Nymburce. Nejdřív Komenského, osmou třídu jsem dokončil na "Tyršovce".
Pak následovalo učení v Praze v truhlářském družstvu Kmen, pak střední umělecko-průmyslová škola na Žižkově a pak vojna. Poté první zaměstnání ve výstavnictví a druhé v Krajském projektovém ústavu. Při té příležitosti jsem dělal několik pokusů dostat se na vysokou školu umělecko-průmyslovou, což se také napotřetí podařilo.

Co se pro vás změnilo po roce 1989?
Podstatně se to změnilo, protože do roku 1989 jsme projektovali jak se říká "do šuplete". Tam (v Krajském projektovém ústavu) se jen pořád něco projektovalo, ale nic se nestavělo. Od roku 1990 je to úplně o něčem jiném - zkrátka co projekt, to realizace.

Od kdy působíte jako architekt města?
To jsem působil již od roku 1984. Po revoluci rozhodlo Občanské Fórum, že to jde zvládnout vlastními silami a lépe, takže jsem byl zproštěn této funkce. Každopádně když přišla roku 1992 výzva (výběrové řízení), aby se lidé hlásili na architekta města, tak jsem se přihlásil spíš z legrace. No, spíš teda z trucu a vyhrál jsem to.

To už jste firmu ARCHITECT MATYAS STUDIO měl?
Ano.

Co si má občan představit pod pojmem "městský architekt"?
Já bych tedy upřesnil. Já jsem architekt - poradce města, takže to tedy ilustruje to, co tady mám dělat. Jsem tedy k ruce Radě města, panu starostovi, a abych nezapomněl Stavebnímu odboru. Co na stavební odbor přijde, to mi prochází rukama - od přístavby garáže až po krov na půdě.

Spolupracujete s památkáři?
Samozřejmě. Ten "výsledek" k stavebnímu povolení musí být kladný - nemůžeme jít proti sobě. Takže pokud jde o závažné věci, tak vše konzultuji v Praze s památkáři.

Město vypisuje výběrové řízení na veřejnou stavbu, kterou také spolufinancuje. Jakou roli v něm má městský architekt?
Pokud k tomu došlo, jako v případě stavby školy v Komenského, tak já mám ve smlouvě právě proto, že jsem jenom poradce města, tak mám i možnost projektovat. Takže se můžu hlásit i do těch konkursů. Takže, že by tam byl střed zájmů, to ne! ... zas ty výběrové komise zasedají v jiném složení....

No? A nechybí městu Komise výstavby?
Já si myslím, že supluje ...nebo prostě: Jde to zpracovaný z odboru výstavby, který je dost erudovaný a Rada a Zastupitelstvo to už dostává jak se říká "přežvejkaný" a mají dostatek materiálů k tomu, aby mohli kvalitně rozhodovat.

Je styl vaší architektury v Nymburce podobný vašemu stylu třeba v jiných městech či zemích?
Projektoval jsem převážně v Čechách. Jedinou výjimkou byl penzion v Rakousku. A ani nevím jak to dopadlo, neboť v roce 1992 byly vztahy projektantsko-provozní dost vágní.
No bylo to o penězích, rakouská firma s námi "vyčůrala".

Projektoval jste také ve městech našeho regionu?
Dělal jsem školu v Benešově, to byla 80. léta. Pak jsem souběžně s Nymburkem měl na starosti také Poděbrady, kde jedinou mou věcí je nedodělané torzo předělaného kulturního domu na obchodní dům - Růžový slon. Tam měla původně směřovat druhá, nová kolonáda směrem k Labi a k parku - to bylo kolem devadesátého. Do této polohy, jak stojí dnes jsme byli vmanipulováni v podstatě ředitelem Projektového ústavu, který rozhodl, že to bude tak a ne jinak. My jsme si to představovali trochu kontextuálně - aby to do města zapadlo.

Mají tedy vaše stavby něco společného?
V devadesátých letech to bylo dáno technologickými možnostmi, neboť bylo tak pět prefabrikátů a jeden druh oken a z toho člověk musel vytěžit maximum. V současné době to není tak omezené materiálovou základnou. Spíš tu nastupuje ekonomika.
Architektura je totiž o třech věcech: O penězích, o stavitelnosti, o provozuschopnosti a kráse, bez udání pořadí důležitosti.

A jsou kupříkladu obloukové střechy levnější?
To podkroví je tam využitelnější, to je zas ta ekonomie a navíc, je to i o soudobé architektuře.

Co všechno jste v Nymburce projektoval?
První byl penzion pro seniory v soudní ulici, pak jsme dělali rekonstrukci objektu "Start", pak následovala Škola Komenského s novou halou a poté Úřad práce v Kolonii.

Spolupracoval jste na některém projektu s místními architekty?
Vyloženě o spolupráci nešlo. Šlo spíš o konzultace, anebo spíš jsme také stáli na dvou březích v konkursech jako v případě "Startu". Ale to bylo jediné, kdy jsem se s místními architekty setkal "alespoň" v konkursu.

Projektoval jste také Bytový dům v Kolonii?
Ne. V případě Bytového domu v Kolonii jsem pouze odboru pro městský rozvoj pomáhal s ekonomií a skladbou bytů.

Myslíte si, že je Bytový dům v Kolonii šťastně postaven?
No comment !

Myslíte si, že má Nymburk silnou generaci nastupujících architektů?
Já moc o architektech v Nymburce nevím. Nevím.

Navštívil jste již výstavu Vlastivědného muzea v Nymburce "Město, architektura, čas?"
Mám pozvánku, tak doufám, že to nějaké pondělí stihnu.

Lávky u Vodárny. Jak je možné, že lávka přes Velká Vala chybí občanům již 3 měsíce?
Zítra v 9 hodin ji budou posazovat

A kde se stala chyba?
Dělala se dvě výběrová řízení (na betony a na ocel). Vždy je tam časová rezerva kvůli odvolání zájemců. A to je ten měsíc,dva.

A lávku jste dělal vy?
Ano.

Bude podobna té přes Malá Vala?
Bude bez plexiskel, neboť jsme se poučili, že vandalismus nezná mezí. Bude též bezbariérová.

A barva?
Tyrkys.

Co se vám tak líbí na tyrkysové barvě a na modrých dlaždicích na toaletách (Divadlo, Sport. Hala)?
Nevím kam tím tedy míříte. U té barvy jde o určitý image.

Takže vaší image dělá tyrkys?
Já si myslím, že jo.

Jak vypadá situace kolem Národního domu?
Zatím o ničem nevím. Mě se to donese až skoro nakonec.

Jako až když se vypíše výběrové řízení?
Někdy i tak.

A je to obvyklé?
Pokud to jsou projekty, které se připravují na území města, tak si myslím, že se k tomu dostávám přiměřeně včas. Potom jsou ale ještě akce vyvolaný odněkud odjinud,tak prostě....

Odkud odjinud?
Nevím co, kdo. Patří to městu tuším.

Dozvídají se někteří architekti o záměrech města ještě před samotným vyhlášením výběrového řízení?
I to je možný. Já to nevím.

Kdo vypisuje výběrová řízení?
Odbor správy městského majetku. Pan Janda.

Kolik za vaši práci město Nymburk dosud zaplatilo?
Mám tu měsíční honorář, dle toho, kolik hodin pro město pracuji.

Proč musel bývalý Domov důchodců u "Kokosu" ustoupit nové "Sociálce"? Bylo třeba ho zbourat?
Ten dům byl staticky narušen otřesy z dopravy. A nevím, jakým řízením "osudu" pozemek získalo Ministerstvo práce a sociálních věcí jeho vykoupením.

A investorem stavby bude kdo?
Také Ministerstvo práce a sociálních věcí potažmo jako investor jejich okresní orgán.

Jaký názor máte na používaný materiál resp. kámen ?
Je to historicky používaný materiál, který při současném projektování současných architektur je trošku anachronismem. V rámci rekonstrukcí jej používáme.

Co bude v zadní části (u kostela) Thermopasáže u Hotelu Postřižiny?
Někde v jádru bloku měla být zahrádka, do které měl ústit restaurační provoz Hotelu Postřižiny. A blíže ke kostelu měla být ubytovací depandance pro hotel - pár lůžek v komornějším vydání. V jakém stavu to je - nevím.

Na jednání zastupitelstva v prosinci loňského roku vzali zastupitelé na vědomí usnesení Rady a souhlasilo, se zadáním projektu stavebních oprav a modernizace nové radnice na Náměstí Přemyslovců vám... Čeho se to týká? Co všechno se tam bude dít?
Jedná se hlavně o její starou část. Předělávat se budou vestavby a přestavby z dob komunismu (příčky atd.), dále tam bude výtah a bezbariérový přístup. Zároveň bude oprášena vnitřní část nové budovy.

Máte ponětí kolik bude stát tato rekonstrukce?
Nemám. Já jsem se naopak chtěl optat pana starosty jakou má představu. Záleží tedy na něm. My se to pokusíme vyprojektovat tak, aby to dalších 60 let vydrželo. (pozn. aut. poslední rekonstrukce a stavění proběhlo roku 1941)

Kdo projektoval bytový dům "Eliška"?
Pan architekt Eddel z Prahy - z Krajského projektového ústavu. On měl Nymburk na starosti v těch letech.

Co si mám představit pod pojmem vícepráce?
Já to chápu tak, že u projektů, které nejsou zcela jasné nebo není jasný jejich dopad v průběhu stavby(rekonstrukcí) mohou vznikat vícepráce. Například u Hálkova Divadla, tam je třeba prasklý svod dešťových vod a celý roh směrem k Restauraci u Divadla začal ujíždět a divadlo se začalo trhat. Tam přišly na řadu vícepráce.

Vícepráce se tedy týkají i vaší práce?
Samozřejmě. Bylo vše potřeba doprojektovat se statikem.

Můžeme přistoupit k městskému osvětlení.
Kdo zodpovídá za jeho podobu?

Za technickou podobu a stav zodpovídají Technické služby města. Výběr osvětlení probíhá ve spolupráci. Odbor správy městského majetku se mnou konzultoval, co se do Nymburka hodí o co nehodí. Jistou roli hraje také cena.

Když se prochází návštěvník po lávkách přes Vala od Rejdiště k ulici Poděbradské (k Proagru), povšimne si na sto metrech čtyř druhů lamp - vždy po jedné. Jak se to může stát?
Může se to stát tak, že se v tom místě nic uceleného nedělalo, takže tam zůstali nějaká residua a čeká to na nějaký zásah, který přijde s úpravou prostoru pod hradbami.

Na Přístavě má být nové osvětlení. Znáte jeho podobu?
Myslím si, že by to mělo pokračovat v rámci cyklostezky. To co je při Labi by mělo mít nová svítidla stejná jako u "Hasičárny".

Co říkáte na použití "koulí" na Kostelním náměstí?
Tam je to trochu nešťastný.

Jaké by se tam podle vás hodilo?
Já si myslím, že nepřímé osvětlení. Na to by bylo třeba oslovit speciální firmy, které se tím zabývají, protože tam to není jen o umístění, ale i o barvě světla nebo o tonalitě světla atd...

Již dva roky leží v Nymburce vypracovaná studie jedné plzeňské firmy o nasvícení hradeb. Nyní je tato studie v Technických službách. Bude se s ní něco dít?
Je to věc financí. Až na to dojde, tak to bude.

Jak se vám vůbec spolupracuje s Radnicí, jednotlivými odbory a památkáři v Nymburce ?
Po třech letech jsme našli společné noty, takže z mého hlediska je spolupráce celkem dobrá. I s těmi památkáři ovšem.

Čeho chcete v životě dosáhnout?
Čeho? Jsem rád, že realizuji své věci. To je má meta.

Teď trochu z jiného soudku. Jakého spisovatele máte nejraději?
Jestli myslíte abych byl kontextuální tak třeba Hrabala.

Máte rád pohádky?
Mám je rád. Maminka mě jimi dost v dětství krmila. A kruh se uzavírá a já nyní pohádky čtu své dvouleté vnučce.

Nepotřeboval byste s něčím pomoci od občanů města?
Já si myslím, že taková ta širší platforma pro vyjádření názoru tady možná chybí. Třeba i tisk by mohl suplovat a názory občanů tím ukázat.

Například že se v tisku ukáží třeba dva projekty nové "Sociálky", a nechť se k tomu občané vyjádří, a že by jejich vyjádření mělo mít doporučovací efekt Radě města? A Rada města nechť jej vezme v potaz či nikoliv?
U té "Sociálky" bych viděl jiné řešení. Zda tam ta "Sociálka" po těch demolicích má být či nemá.

Děkuji za rozhovor

(26. 3. 2003, 12:56)

Hlučná samota - Nymburk jinýma očima

© Hlučná samota - Nymburk jinýma očima (http://hlucnasamota.net/) 2003
článek naleznete na adrese http://hlucnasamota.net/clanek.php/id-46