WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Arnika: Město jde spalovně na ruku - Hlučná samota - Nymburk jinýma očima

Arnika: Město jde spalovně na ruku


Marek Jehlička, tiskový mluvčí ArnikyPřestože se dosavadní majitelé spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem (nynější firma BDW Line a její předchůdce firma Rean) nechovali k městu nejlépe, představitelé města se z nevysvětlitelných důvodů snaží spalovně opakovaně vyhovět a chránit ji. Nasvědčuje tomu i několik kroků vedení města z poslední doby: neotištění článků kritických ke spalovně v městském zpravodaji, zákulisní vyjednávání o parovodu s firmou Ing. Vladimíra Hořáka a nakonec i konzultace se spalovnou, zda město může poskytnout informace o nakládání s odpady na základě běžné žádosti podle zákona č. 123/98 Sb. o právu na informace o životním prostředí. Ani jeden z těchto kroků Lysé nad Labem není standardním chováním města k soukromé firmě.
Podezřelé chování města začalo tím, že představitelé Lysé hledali se spalovnou společnou cestu, jak se vyvléci z mediálního skandálu kolem znečištění prostředí města dioxiny. Poté dle slov tajemníka MěÚ v Lysé Ing. Miloše Dvořáka vydalo vedení města příkaz, aby městský zpravodaj Listy nezveřejnil články, v nichž občanské sdružení Arnika a Jana Maťková kritizovali spalovnu. “Město mi nedalo šanci reagovat na článek Václava Mrkvičky, který mě v Listech osočoval ze lži, přitom sám hrubě zkresloval fakta a zamlčoval velmi podstatné informace. Napsala jsem tedy článek, ve kterém jsem vysvětlovala svůj postoj. Pan tajemník a posléze i pan starosta však jeho otištění odsunuli na „neurčito“. Překvapilo mě to, protože jsem myslela, že zpravodaj města je zde především pro jeho občany,” uvedla Jana Maťková.
Nejvíce otázek ovšem vyvolává podezřelé chování města v kauze parovodu, jehož výstavbu spalovna řadu let prosazovala. Město parovod v minulosti opakovaně zavrhlo s tím, že nechce být na dodávkách tepla ze spalovny závislé. “Najednou ale město otočilo jako mávnutím kouzelného proutku. Podle dostupných informací začalo o možnostech výstavby parovodu s firmou Vladimíra Hořáka vyjednávat. Proč?,” ptá se tiskový mluvčí Arniky Marek Jehlička.
Vše nasvědčuje tomu, že důvodem nečekané změny názoru jsou 4 milióny korun. Ty chce zřejmě město vyměnit za parovod, který tak dlouho odmítalo. Celá transakce by mohla mít následující scénář: BDW Line zaplatí 4 milióny správkyni konkursní podstaty firmy Rean z celkové částky převyšující 17 miliónů Kč, které Rean dosud městu dluží. Správkyně je dá městu jako splátku části dluhu a to na oplátku nebude Hořákovi bránit ve stavbě vysoce výdělečného parovodu. “Pro město by to byl nejen špatný obchod, ale také velmi nestandardní řešení,” uvedl RNDr. Jindřich Petrlík.
Překvapující je také chování města v případě poskytování informací.”Není obvyklé, aby se město ptalo firmy, zda má, nebo nemá poskytnout informace občanům, kteří je po městu požadovali. Podle zákona o právu na informace o životním prostředí město mělo paní Maťkové poskytnout kompletní kopie přehledu nakládání s odpady, jak je žádala,” řekl Petrlík. To ale neučinilo, protože spalovna městu zakázala informace vydat s tím, že jde o obchodní tajemství. Takové chování je přitom nejen neobvyklé, ale i nezákonné. Podle zákona totiž není možné dodatečně označovat nějaké informace jako obchodní tajemství. „Navíc tak vedení města - v příkrém rozporu se zájmy občanů - svou nevhodnou aktivitou de facto dotlačilo spalovnu k tomu, aby napříště tyto podstatné informace utajovala,“ komentoval počínání představitelů města tiskový mluvčí Arniky Marek Jehlička.
(Lysá nad Labem, 25. 3. 2004, 12:00)

Hlučná samota - Nymburk jinýma očima

© Hlučná samota - Nymburk jinýma očima (http://hlucnasamota.net/) 2004
článek naleznete na adrese http://hlucnasamota.net/clanek.php/id-419