WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Spalovna v Lysé nad Labem již měsíc stojí - Hlučná samota - Nymburk jinýma očima

Spalovna v Lysé nad Labem již měsíc stojí


ArnikaZhruba před měsícem se zastavil provoz ve spalovně nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem. Její současný vlastník, kyperská firma BDW Line, Stavebnímu úřadu v Lysé nad Labem oznámil, že do 28. února budou ve spalovně probíhat opravy a údržba spalovny. „Pokud by se ve spalovně něco stavělo, musela by BDW Line na to mít stavební povolení, a to i na stavbu případného filtru na zachycování dioxinů anebo nějakou výraznější změnu uvnitř budovy,“ řekl Martin Skalský z Centra pro podporu občanů sdružení Arnika.
„Nemyslíme si, že současná odstávka spalovny souvisí s odběry krve pro studii hygieniků. Dioxiny a PCB se totiž kumulují v těle dlouhodobě a člověk jich 95 - 99 % získává prostřednictvím potravin a nikoliv dýcháním,“ řekl Ing. Milan Havel z programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika, aby předešel možným dohadům v souvislosti s probíhajícími odběry krve u dobrovolníků z Lysé nad Labem pro testy na obsah dioxinů.
Obyvatelé v Lysé nad Labem, kteří Arniku na odstávku spalovny upozornili, se zpočátku radovali, že spalovna zastavila svůj provoz a zůstane stát. Většina z nich podepsala jednu ze dvou petic za zastavení provozu spalovny. Pod peticí „Za zastavení provozu spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem“ je nyní již 1735 podpisů.
V pátek 23. ledna má také proběhnout kontrolní den studie zadané Krajským úřadem Středočeského kraje ostravským hygienikům. „Studie by podle nás měla zjistit, jak je zamoření prostředí v Lysé nad Labem dioxiny a polychlorovanými bifenyly závažné a také se zaměřit na možný zdroj těchto látek v prostředí. Zítra se dozvíme, zda zpracovatel vzal v potaz doporučení sdružení Arnika a občanského sdružení Lysin a zda se bude snažit vypátrat zdroj dioxinů v Lysé nad Labem, když spalovnu jako nejpravděpodobnější zdroj opakovaně zpochybnil,“ prohlásil před kontrolním dnem RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů sdružení Arnika.
(Lysá nad Labem , 6. 2. 2004, 12:00)

Hlučná samota - Nymburk jinýma očima

© Hlučná samota - Nymburk jinýma očima (http://hlucnasamota.net/) 2004
článek naleznete na adrese http://hlucnasamota.net/clanek.php/id-362