WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Pohled třetí: Oficiální zápis z diskusního fóra - Hlučná samota - Nymburk jinýma očima

Pohled třetí: Oficiální zápis z diskusního fóra

Tři pohledy na iniciativu a její iniciátory
Jakub MacuraÚčast:16 lidí

1) Jakub Macura zmínil podněty, které vedly k uspořádání tohoto diskuzního fóra, a nastínil obecné cíle iniciativy: a) podnítit v lidech snahu vyjádřit se k věcem okolo nich; b) podpořit spolupráci mezi lidmi, kteří mají zájem na rozvoji města, společnosti v tomto městě; c) vytvořit platformu (prostor) pro ventilaci jejich připomínek a realizaci jejich nápadů

2) Nastínění fungování iniciativy

→ podle Pavla Plačka je nutné vytvořit takovou formu iniciativy (právní subjektivita), která může být partnerem dalším institucím či organizacím (např. městské samosprávě) například při získávání financí na činnost iniciativy
- z další diskuze vyplynulo, že jsou různé způsoby, jak finance na činnost/realizaci nápadů získat, aniž by iniciativa měla právní subjektivitu – např. žádost o příspěvek od města může podat fyzická osoba, možnost získat dotace na projekty přes skaut.středisko Cefeus (Jakub a Matěj Macura)
→ shoda v názoru, že diskuzní fórum samo o sobě nemá širší význam – je nutné připomínkovat dění ve městě, realizovat vlastní nápady iniciativy, které přispějí k rozvoji města
→ návrh na dělání zápisů z jednání – k dispozici budou na http://nymburk.net a budou rozesílány emaily účastníkům fór
→ diskuze nad propagací iniciativy – případný vznik postu tiskového mluvčího, možnost publikování názorů, postojů, informací o fungování iniciativy v městském zpravodaji
→ http://nymburk.net nebude prostorem pouze pro filtrování stanovisek iniciativy – v rámci nezávislosti tohoto média zde vznikne prostor i pro kritické názory na fungování iniciativy (forma webových diskuzních fór), což na druhou stranu může být dobrou zpětnou vazbou pro naši činnost
→ padl návrh, že by závěry z diskuzních fór mohly být vylepovány formou plakátů
→ debata nad tím, jestli zvát kompetentní osoby z městské samosprávy k projednávaným tématům – určitě ano s tím, že diskuze bude opět naprosto otevřená (host samozřejmě může setrvat po celou dobu diskuz. fóra); host nepřichází jako supervizor, ale jako kvalitní informační zdroj

3) Diskuze nad současným stavem v komunikaci mezi městem a občany

→ dle p. Jiřího Kuhna občané nevědí na jaké informace mají právo a na které ne
→ náčrt možností, jak se vyjadřovat k postupům města (v městském zpravodaji, přímo apelovat na městské zastupitelstvo – možnost vyjádřit se k aktuálním projednávaným problémům je 1 týden před zasedáním zstupitelstva)
→ zápisy a programy jednání městského zastupitelstva a rady jsou k dispozici na www.město-nymburk.cz

4) Nastínění možných témat pro další diskuzi

Kultura a sport (kulturní a sportovní vyžití, zázemí pro tuto oblast):
- Proč nymburské gymnázium nemá maturit. ples v Nbk ? – otázka nedostatku prostor pro větší kult.akce
- Stálá venkovní scéna

Využití městského prostoru (urbanismus, architektura, dopravní a tech. infrastruktura):
- Bytový dům v Kolonii
- Skatepark
- Obchvat města
- Byty pro mladé lidi
- Architektonické paskvily v NbkSoužití občanů (tolerance ve společnosti, problematika menšin, sociální exkluze – vyloučení, vytlačení určitých skupin obyvatelstva na okraj zájmu společnosti):
- Prodej alkoholu a tabáku nezletilým
- Podpora místních podnikatelů
- Nedostatek pracovních příležitostí

Ekologie a životní prostředí
- Kontejnery na tříděný odpad
- Rekultivace zeleně pod hradbami

→ Každý by se měl na jednotlivými nápady do příštího diskuzního fóra zamyslet a případně vymyslet nějaká další témata
→ Na příštím diskuzním fóru budou vybrány stěžejní témata, kterými se bude iniciativy v nejbližší době zabývat

5) Propagační materiály na další diskuzní fórum obstarají Macura Matěj, Kardan, Sluníčko a Macura Jakub.

Další diskuzní fórum proběhne v neděli 18.1.2003 od 17.00 v Městském muzeu.

Zapsal Jakub Macura

(7. 1. 2004, 12:00)

Hlučná samota - Nymburk jinýma očima

© Hlučná samota - Nymburk jinýma očima (http://hlucnasamota.net/) 2004
článek naleznete na adrese http://hlucnasamota.net/clanek.php/id-325