WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Pohled první: Občanská iniciativa - Ano, Ne, Proč?! - Hlučná samota - Nymburk jinýma očima

Pohled první: Občanská iniciativa - Ano, Ne, Proč?!

Tři pohledy na iniciativu a její iniciátory
marzsa


V neděli 21. prosince se v budově muzea uskutečnilo sezení zřejmě nějaké budoucí iniciativy lidí, která chce určitým způsobem změnit některé věci v Nymburce a jeho nejbližším okolí ku prospěchu všech, kteří bydlí v již zmíněném městě. Podnět k tomu, aby se sešli lidi, kteří mohou něco pro Nbk udělat nebo tomu z části pomoci, dali bratři Jakub a Matěj Macurovi, Michal Jára "Sluníčko" a Petr Pištěk "Kardan". Jakub Macura, který celou diskusi vedl, usměrňoval však říká, že nechce být tím, s kým bude tato iniciativa spojena. Chce aby někdo z těch co přišli nebo přijdou byl někým jako je "tiskový mluvčí", kdo bude plnit, to co on dnes dělal. Teď ale k hlavnímu důvodu proč tato iniciativa vůbec proběhla. Jakub říká ve zkratce: Za prvé - chceme, aby se lidé mohli vyjádřit k věcem v Nymburce. Za druhé chceme, aby ti lidé, kteří jsou tedy ochotni pomoci, zde nechali nějakou viditelnou stopu a třetím důvodem je to, aby lidé zde měli prostor realizaci svých nápadů. Proto i jak doslova říká ohledně plakátu, který po Nbk visel, kde byla kritizována jeho nekonkrétnost "V nekonkrétnosti byl záměr!" Chtěl, aby sem lidi přišli, a řekli co je trápí.
Samozřejmě, že během tří a půlhodinové debaty padlo mnoho důležitých dotazů jako například: "Bude nás vůbec někdo poslouchat?", kde Pavel Plaček "Pláča" (K-centrum) chtěl říct, zda tato iniciativa bude mít nějakou komunikaci se zastupitelstvem, abychom tu jen neseděli a nekecali, což můžeme dělat na Na Žofíně. Do debaty přispěl i ředitel gymnázia Nymburk a zastupitel města Jiří Kuhn, který řekl: "Nevíme co je potřeba dělat pro mladé lidi. Stačí abyste přišli a řekli, tohle nabízíme a od vás bychom potřebovali to a to. Na město jdou velice rozdílné žádosti. Je vidět, že z pana Plačka jdou zkušenosti. Peníze na K-centrum musí být tvrdě vyúčtovány."

Došlo také na to, jakým stylem budou informace na těchto sezeních předávány dál a jak se bude vyvíjet propagace této iniciativy. Za internetový server http://nymburk.net říká Jan Šípek "Klokánek": "My nebudeme vaše hlásná trouba", kde chtěl říct, že na tomto serveru si každý může napsat, co chce. Jestli někdo je pro iniciativu, ať to napíše,jestli si myslí, že je iniciativa blbost, ať to tam napíše taky. Tento server bude ochoten, aby se na něm debatovalo o této iniciativě, o těch problémech, které se budou řešit, ale nebude tím, co říká tohle je nejlepší. Každý nechť vysloví svůj osobní názor. S propagací a médii samozřejmě zazněly i další věci jako je: Na této iniciativě nebyl nikdo z Týdeníku Nymbursko. Kardan to vysvětluje: "Neměli prej čas, každý měl zrovna něco jinýho." Osobně mi to přijde trošku jako- pracuju od 6 ráno do 3 odpoledne, jestli mám zůstat dýl v práci, nezajimá mě to, ve tři mám padla a ahoj. Ale nechci tím nikoho kritizovat, je vážně třeba fakt, že nikomu z redakce se v neděli navečer nehodilo ani půl hodinky přijít a zjistit, co se sejde za lidi a co vlastně chtějí. Kromě Nymburska a serveru http://nymburk.net se vedla i debata o zpravodaji, které město vydává. Podle toho, co pan Jiří Kuhn říkal, to vypadalo, že nejen zde na tomto sezení, kde se mi občas zdálo, že to vypadá jen jako tlachání o ničem a rovnou už se neřeší nějaké problémy, to vypadá, že i na radě zastupitelstva to vypadá, že také měli problém se dohodnout o tom, kdo bude jejich zpravodaj vést, kdo bude přispívat atd. Debatovalo se o tom, zda třeba by občané mohli připívat do tohoto zpravodaj, kde nudou moci kritizovat věci, co se jim nelíbí. Jiří Kuhn na to odpovídá: "Občané do tohoto mohou vstupovat, ale rozumnou formou." Dále mluví i tom o opakovaném se obrácení na město: Pokud člověk nebude zvyšovat tlak, tak je asi vidět, že o to nemá zájem. Také jsme dostali k tomu, že na radě zastupitelstva, se něco odsouhlasí a pak teprve probíhá debata, takže konstruktivní debata by měla proběhnout už dříve-Jiří Kuhn říká: Návrhy si můžete přečíst na internetových stránkách www.mesto-nymburk.cz a reagovat na ně. Na radě už se totiž schvalují nebo neschvalují jednotlivé návrhy. Je to jenom o vaší iniciativě, dodává.

Abych jen nepsala o tom, jak jsme diskutovali, ale také o čem jsme diskutovali: Jakub Macura měl připravenou osnovu věcí, které nás občany, kteří s tím chtějí něco udělat mají podnítit k otevřené debatě. Témata osnovy byly: Kultura a sport, Tolerance menšin, Zástavba, Ekologie. A nyní kdo a na co upozornil:

- Jiří Kuhn (ředitel gymnázia, člen zastupitelstva)- problém toho, že mládež, které není 18 let, dostane normálně v restauraci alkohol, nebo si může koupit cigarety v obchodě
- Kateřina Tvrdíková (studentka Gymnázia Nymburk, http://nymburk.net)- proč maturitní ročníky gymnázia Nymburk musí svůj ples pořádat v Poděbradech, Lysé nad Labem a ne v Nymburce (problém Národního domu, a vůbec místa pro větší kulturní akce)
- Pavel Plaček (K centrum)- problém obchvatu
- paní za Zdravou výživu( také akce pro Červený kříž) (Pozn. bohužel jsem nezaznamenala její jméno)-problém s nedostatkem pracovních míst
- Pavel Plaček- kontejnery na třídění odpadu
- Pavel Fojtík (bývalý student gymnázia Nymburk)-problém bytů pro mladé lidi
- příznivci skateboardingu - problém s místem pro Skatepark, vandalismus na překážkách , které jsou v areálu Hasičárny
- Jakub Macura (Skauti) a spol.- vybudování otevřené letní scény pro kulturní akce, někde kolem hradeb atd.
- Kardan (akce jako Polabská sklizeň)- problém rekultivace zeleně pod hradbami
- Picard ( http://nymburk.net) ? problém s byty naproti Copu

To byla témata, která napadly účastníky této diskuse, která by měla vést k tomu, že se v Nymburce začne něco dít. Samozřejmě, že u ?kulatého stolu? se sešli ještě další lidé, než kteří byli výše jmenovaní.

Byli bychom rádi kdyby nyní do debaty jste přidali své nápady, náměty, připomínky, co by se mělo změnit a co se vám třeba líbí atd.
(20. 12. 2003, 12:00)

Hlučná samota - Nymburk jinýma očima

© Hlučná samota - Nymburk jinýma očima (http://hlucnasamota.net/) 2003
článek naleznete na adrese http://hlucnasamota.net/clanek.php/id-271