WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Nová iniciativa: Tak demokratická, že i název vzejde z diskuse - Hlučná samota - Nymburk jinýma očima

Nová iniciativa: Tak demokratická, že i název vzejde z diskuse


klokanek


Skupinka mladých lidí, kteří jsou dlouhodobě nespokojení se stavem veřejné diskuse i občanského života v Nymburce se pokouší rozpohybovat novou – zatím bezejmennou – iniciativu. Hlavní myšlenkou je nespokojenost a snaha – už proboha konečně – něco změnit. Co přesně? Máme sami dost připomínek, ale chtěli bychom, aby všechno vycházelo z diskuse a z nápadů lidí, říkají.
Sochaře Michala (Sluníčka) Járu a aktivistu Petra (Kardana) Pištěka známe v poslední době hlavně jako tvůrce pozornostbudící sochy koně Na Přístavě (webová stránka je zde). Sourozenci Macurovi mají hodně zkušeností s realizací skautských programů a jsou schopni případným akcím zajistit podporu místních junáků.
„V Nymburce je velké množství angažovaných i neangažovaných lidí, kteří by ale měli zájem na něčem spolupracovat. A my jim chceme prostřednictvím této iniciativy tu možnost dát. Možnost podílet se na tom, aby Nymburk byl lepším, hezčím a pro život ještě příjemnějším místem než je teď. Chceme takto oslovit nejen mladé lidi, ale všechny ty, kteří se cítí být občany města Nymburk. Chceme dát všem lidem šanci dokázat sobě i ostatním, že i oni jsou schopni vytvářet nějaké i pro jiné lidi užitečné hodnoty. Touto iniciativou chceme apelovat nejenom na neangažované lidi, ale i na již fungující spolky, skupiny, sdružení a vyzvat je tímto ke spolupráci. Z toho vyplývá hlavní cíl iniciativy – zintenzívnit komunikaci mezi lidmi, mezi různými zájmovými skupinami, protože společnými silami lze dokázat mnohem více…“ říkají organizátoři setkání ve svém prohlášení.

Již v neděli 21.12. se v muzeu od 17.00 bude konat 1. diskusní fórum, kam může přijít každý a vyjádřit se k různým otázkám týkajícím se Nymburka. Na tomto prvním diskusním fóru se společně pokusíme dohodnout, jakým způsobem by měla tato iniciativa fungovat, kam by měla směřovat, jaké problémy by se měly řešit. Organizátoři by rádi, kdyby si každý přinesl na setkání několik vlastních podnětů.

Nymburk.net bude iniciativu podporovat (nezávisle) mediálně.
(Nymburk, 10. 12. 2003, 3:23)

Hlučná samota - Nymburk jinýma očima

© Hlučná samota - Nymburk jinýma očima (http://hlucnasamota.net/) 2003
článek naleznete na adrese http://hlucnasamota.net/clanek.php/id-261