WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
filipika - Hlučná samota - Nymburk jinýma očima
názor

filipika


w.w.m-w


... o věcech nymburských, zejména divadelních.
... a mělo a nedočkalo se to. Vrátil jsem se tuhle, pár minut na zpět, na svět a slyšel jsem nesouhlas, nepochopení v Míšově hlase, a podle mě je na místě ptát se ['pačemu]? Hej, a to mi, prosím, řekněte (napište) rovnou a upřímně, kdy jste naposled v Hálkově divadle viděli dobrou inscenaci a jakou. Já jako jó. Pamatuji si na zpracování Kytice Keithem a Březinou s Vaníčkovou v Bludičce, pamatuji si Tomanovo Obsluhoval jsem anglického krále s panem Pacltem, pamatuji si bohužel také Hoši, dívky a psi; Lucernu; Divotvorný hrnec; Na tý louce zelený; Poprask na nymburské laguně, Kdyby tisíc klarinetů; S čerty nejsou žerty; Ostře sledované vlaky, pamatuji si nevhodně mnoho, pamatuji si jeviště plné sraček. A náhle na pětníku, na patě otočení, se dostáváme k Britannicu. Řekněte (napište) mi, prosím, proč; proč bych měl brojit proti téhle hře, proč, když jsem nikdy na prknech Hálku neviděl ochotníky ochotně (často dost blbě) hrát ochotnicky (a bacha na to) napsanou hru v ochotnické scénografii. Řekněte (napište), pane Janšto, pane Tomane, pane Fišere, a nebuďte, vole, srabi.

Martin Rakušan, w.w.m-w, divák
(Nymburk, 23. 9. 2009, 12:00)

Hlučná samota - Nymburk jinýma očima

© Hlučná samota - Nymburk jinýma očima (http://hlucnasamota.net/) 2009
článek naleznete na adrese http://hlucnasamota.net/clanek.php/id-2489