WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Petice pro zachování stávajícího vedení Hálkova městského divadla v Nymburce - Hlučná samota - Nymburk jinýma očima
petice

Petice pro zachování stávajícího vedení Hálkova městského divadla v Nymburce


Eponinne


Rada města rozhodla o výpovědi pro pana Miroslava Fišera, ředitele Hálkova městského divadla v Nymburce. Zároveň s tím se vypisuje výběrové řízení na místo ředitele HMD. Text petice můžete podepsat v Hálkově městském divadle v Nymburce.
My, níže podepsaní, nesouhlasíme s odvoláním současného ředitele, pana Miroslava Fišera, a v případě vypsání výběrového řízení podporujeme jeho setrvání v současné funkci nájemce divadla.

Důvody pro zachování pana Miroslava Fišera ve funkci ředitele HMD v Nymburce:

1. Kvalitní repertoár – velice pestré spektrum pořadů: od klubových pořadů a pohádek přes komedie až k dramatům.

2. Spolupráce s mnoha divadly a agenturami – v divadle hostují i soubory, které dříve na scéně HMD nevystupovaly a spolupráci přímo odmítaly z důvodů nekomunikativnosti předchozího ředitele pana Adolfa Tomana.

3. Nárůst návštěvnosti – právě díky rozmanitosti a kvalitním dílům chodí do HMD stále více lidí.

4. Úroveň – návštěvníci chodí do divadla daleko více ve společenských šatech, návštěva HMD je pro ně opět svátkem zásluhou elegance a kultivovanosti současného pana ředitele, který před každým představením komunikuje s návštěvníky atd. Pan ředitel se zasloužil o naprostou čistotu ve všech prostorách HMD a tímto je respektována všemi diváky.

5. Nerušené zážitky – diváci nejsou během představení obtěžování hlukem podnapilých a nevhodně se chovajících osob z foyeru.

6. Občerstvení – kvalita nabízených služeb v kiosku ve foyeru příchodem pana Petra Čecha stoupla na skvělou úroveň a občerstvení se těší velké oblíbenosti.

7. Pokles stížností – zkvalitnění služeb vede k úbytku nespokojených zákazníků HMD, pokud přece jen dojde k nespokojenosti zákazníka je pan ředitel Fišer k zastižení a je ochoten stížnost okamžitě řešit.

8. Zázemí pro účinkující – za 2 roky působení pana ředitele Fišera došlo k zásadním změnám: vymalování šaten herců, oprava zříceného stropu na zadním schodišti, zavedení teplé vody do šaten, což oceňují hostující profesionální soubory a zejména naši nymburští ochotníci.

9. Zkvalitnění služeb pro divadelní spolek Hálek – pan ředitel Fišer společně s personálem vychází divadelnímu spolku Hálek a všem ostatním jako je Divadlo EH a Divadlo hudby, maximálně vstříc (plánování zkoušek, premiéry, technické zázemí, úroveň služeb atd.). Také nechal na vlastní náklady vyprat kostýmy.

10. Pořádání výstav – foyer bylo upraveno k pořádání klubových pořadů a za stávajícího ředitele posunuto o úroveň výš pravidelným pořádáním výstav. Toto otevírá unikátní možnost nejen pro výtvarníky,ale především pro návštěvníky divadelních představení o další hodnotný umělecký zážitek.

Závěr: Všech těchto deset bodů naší petice je založeno na pravdě, a proto Vám ji s pokorou předkládáme.Tento text je peticí ve smyslu zákona č.85/1990 Sb. o právu petičním.

Za petiční výbor:

Petra Štychová, U hřiště 1784, Nymburk 288 02

Vít Špinka, Černohorského 1862, Nymburk 288 02

Eva Hrubá, Sídliště 1886, Nymburk 288 02


(Nymburk, 1. 4. 2008, 12:00)

Hlučná samota - Nymburk jinýma očima

© Hlučná samota - Nymburk jinýma očima (http://hlucnasamota.net/) 2008
článek naleznete na adrese http://hlucnasamota.net/clanek.php/id-2142