WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Arnika: Spalovna odpadů v Lysé nad Labem se snaží zneužít povodní - Hlučná samota - Nymburk jinýma očima

Arnika: Spalovna odpadů v Lysé nad Labem se snaží zneužít povodní


ArnikaZástupci firmy Rean se obrátili na Ministerstvo životního prostředí s nabídkou, že by jejich zařízení spalovalo kontaminovaný odpad vzniklý po povodních. Spalovna firmy Rean v Lysé nad Labem je již třetí měsíc odstavená, protože firma nebyla schopna dodat potřebné podklady pro kolaudaci a dostavět spalovnu tak, aby odpovídala normám na ochranu životního prostředí. Samotní pracovníci ministerstva se na místě přesvědčili, že firma nedodržuje zákon o odpadech, když skladuje nebezpečné odpady, včetně infekčních, volně na dvoře.
"Nabídku firmy Rean nelze vnímat jinak, než jako snahu začít znovu provoz nevyhovující spalovny bez získání potřebných povolení. Podle našeho názoru se firma Rean snaží zneužít povodní ve svůj prospěch. Pokud by ministerstvo za těchto okolností na nabídku Reanu přistoupilo, bylo by to v rozporu se zákony," konstatuje RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení ARNIKA.
Více informací o spalovně nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem najdete na stránkách kampaně Budoucnost bez jedů.
Sdružení ARNIKA uspořádá v sobotu 31. srpna 2002 společně s obyvateli Lysé nad Labem podpisovou akci pod petici "Za ukončení provozu spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem".
Infostánky s peticemi budou nejdříve před obchodním domem Bílá labuť (u PLUSU) od 10.00 do 12.00 hod a potom v Zámecké ulici (prostranství u Kostela sv. Jana Křtitele) od 13.00 do 17.00 hod.(Praha, 28. 8. 2002, 11:29)

Hlučná samota - Nymburk jinýma očima

© Hlučná samota - Nymburk jinýma očima (http://hlucnasamota.net/) 2002
článek naleznete na adrese http://hlucnasamota.net/clanek.php/id-17